Przykład oświadczenia o gwarancji płatności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękujemy za zwrócenie się do nas pismem z dnia ……………………….… , który dotyczyło zapytania o udzielenie kredytu przez firmę ……………………………… . Cenimy sobie Państwa zaufanie.

Referencje dotyczące Państwa Firmy są pozytywne, natomiast dane o obecnym zatrudnieniu rokują dobrą przyszłość. Z przykrością informujemy, iż aktualna sytuacja finansowa w Państwa Firmie nie spełnia kryteriów naszej firmy dla udzielenia kredytu. Z tego powodu jesteśmy zmuszeniu odmówić udzielenia Państwu kredytu. 

Jednakże pragniemy zaprosić Państwa na rozmowę. Pokładamy nadzieję, iż wspólnymi siłami uda nam się uzgodnić takie kryteria kredytowe, które będą Państwa w pełni satysfakcjonować. Do tego czasu towar wysyłać będziemy jedynie za płatnością gotówkową w terminie nie przekraczającym ....................... dni.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

 

Oświadczenie o gwarancji płatności
Oceń pismo