Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie o gwarancji płatności

Przykład oświadczenia o gwarancji płatności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

OŚWIADCZENIE O GWARANCJI  PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękujemy za zwrócenie się do nas pismem z dnia ……………………….… , który dotyczyło zapytania o udzielenie kredytu przez firmę ……………………………… . Cenimy sobie Państwa zaufanie.

Referencje dotyczące Państwa Firmy są pozytywne, natomiast dane o obecnym zatrudnieniu rokują dobrą przyszłość. Z przykrością informujemy, iż aktualna sytuacja finansowa w Państwa Firmie nie spełnia kryteriów naszej firmy dla udzielenia kredytu. Z tego powodu jesteśmy zmuszeniu odmówić udzielenia Państwu kredytu. 

Jednakże pragniemy zaprosić Państwa na rozmowę. Pokładamy nadzieję, iż wspólnymi siłami uda nam się uzgodnić takie kryteria kredytowe, które będą Państwa w pełni satysfakcjonować. Do tego czasu towar wysyłać będziemy jedynie za płatnością gotówkową w terminie nie przekraczającym ………………….. dni.

 

Z poważaniem,

…………………………………………….

(podpis)

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie o Gwarancji Płatności: Kluczowy Element Zarządzania Ryzykiem Finansowym

W świecie biznesu, gdzie transakcje finansowe są codziennością, zrozumienie i zabezpieczenie ryzyk jest absolutnie kluczowe. Jednym z dokumentów, które są stworzone właśnie w tym celu, jest oświadczenie o gwarancji płatności. Jest to formalne zabezpieczenie, które zapewnia, że określone zobowiązania finansowe zostaną wykonane w ustalonym czasie i formie.

Co to jest Oświadczenie o Gwarancji Płatności?

Oświadczenie o gwarancji płatności to formalny, prawnie wiążący dokument, w którym gwarant zobowiązuje się do uregulowania określonych płatności w razie niewypłacalności lub niewykonania zobowiązań przez stronę główną (dłużnika). Dokument ten jest często wymagany przez dostawców, instytucje finansowe, a także w kontekstach handlowych i korporacyjnych, gdzie ryzyko niewykonania zobowiązań finansowych jest zauważalne.

Kluczowe Elementy Oświadczenia:

1. Identyfikacja Stron: Pełne dane gwaranta oraz strony, której płatności dotyczą.

2. Szczegóły Zobowiązania: Opis zobowiązań finansowych, które są przedmiotem gwarancji.

3. Warunki Realizacji Gwarancji: Okoliczności, w których gwarancja będzie mogła zostać wykonana.

4. Okres Ważności Gwarancji: Czas, w którym gwarancja jest ważna, oraz ewentualne warunki jej przedłużenia lub anulowania.

5. Data i Podpis: Datowanie i podpisanie oświadczenia, najlepiej w obecności świadków lub notariusza.

Dlaczego jest to Ważne?

1. Zabezpieczenie Płatności: Oświadczenie to zabezpiecza interesy obu stron, gwarantując że zobowiązania finansowe zostaną wykonane.

2. Zwiększenie Zaufania: Tego rodzaju gwarancje budują zaufanie pomiędzy stronami i mogą ułatwić nawiązanie trwałych relacji biznesowych.

3. Zarządzanie Ryzykiem: Poprzez formalizację takiej gwarancji, ryzyko finansowe zostaje znacznie zredukowane.

4. Dokumentacja Finansowa: Jest to ważny element dokumentacji, który może być użyty w procesach audytowych, księgowościowych oraz w ewentualnych postępowaniach sądowych.

5. Transparentność: Wprowadza jasność w zakresie obowiązków finansowych i warunków ich wykonania.

Oświadczenie o gwarancji płatności to niezbędny dokument dla każdej firmy lub osoby, która chce profesjonalnie zarządzać swoimi finansami i zabezpieczyć się przed różnymi formami ryzyka. Jest to forma zabezpieczenia, która służy do wyważonego i bezpiecznego prowadzenia wszelkich transakcji finansowych. Jeżeli chcesz profesjonalnie zarządzać swoimi finansami, warto skorzystać z darmowego wzoru tego oświadczenia i dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb.

Share This