Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej

Przykład oświadczenia o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż od dnia………………. nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe  ………………………………………………………. (imię i nazwisko).

Ponadto zwracam się z prośbą udzielenie mi informacji jakie czynności należy wykonać aby nasz dotychczasowy wspólny rachunek zmienić jedynie na moje dane personalne. Aby uniknąć nieporozumień proszę o natychmiastowe zamknięcie i usunięcie mojego dotychczasowego rachunku oraz o otworzenie nowego, wyłącznie na moje dane osobowe.

W przypadku, gdy potrzebny będzie mój odręczny podpis, proszę o nadesłanie niezbędnych dokumentów na adres mojej firmy ……………………………………………….

 

Z poważaniem,

…………………………………………….

(podpis)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie o Otwarcie Nowego Rachunku i Nieponoszeniu Odpowiedzialności za Długi Osoby Trzeciej: Istotny Element Zarządzania Finansami

Działalność każdej firmy czy osoby fizycznej związana jest z różnego rodzaju transakcjami finansowymi, które najczęściej są realizowane za pośrednictwem rachunków bankowych. Czasem jednak zachodzi potrzeba otwarcia nowego rachunku bankowego i równocześnie jasnego wyrażenia, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za długi osoby trzeciej. Oto dlaczego takie oświadczenie jest kluczowe i jakie elementy powinno zawierać.

Co to za Dokument?

Oświadczenie o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to formalny dokument, w którym strona otwierająca rachunek deklaruje, że rachunek ten jest niezależny i osobisty, i że strona ta nie będzie odpowiedzialna za zobowiązania finansowe osoby trzeciej. Może to być istotne w przypadku współwłaścicielstwa rachunku, prowadzenia działalności z partnerami biznesowymi czy też w kontekście relacji rodzinnych.

Elementy Dokumentu:

1. Identyfikacja Stron: Pełne dane strony składającej oświadczenie oraz dane banku.

2. Numer Nowego Rachunku: Podanie numeru nowo otwartego rachunku.

3. Cel Otwarcia Rachunku: Krótki opis celu, dla którego rachunek został otwarty.

4. Oświadczenie o Nieponoszeniu Odpowiedzialności: Wyraźne stwierdzenie, że strona otwierająca rachunek nie ponosi i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za długi czy zobowiązania osoby trzeciej.

5. Data i Podpis: Datowanie i podpisanie oświadczenia, najlepiej w obecności świadków lub notariusza.

Dlaczego Jest to Ważne?

1. Ochrona Finansowa: Tego typu oświadczenie zapewnia ochronę przed ewentualnymi roszczeniami ze strony wierzycieli osoby trzeciej.

2. Transparencja: Oświadczenie to dodaje klarowności do naszych intencji oraz ułatwia zarządzanie finansami.

3. Wartość Dowodowa: Może służyć jako dowód w ewentualnych sporach sądowych.

4. Porządek Księgowy: Jest to dokument, który może być ważny dla księgowości, zwłaszcza w kontekście audytów czy innych procedur kontrolnych.

5. Bezpieczeństwo Prawne: Odpowiednio sformułowane i zabezpieczone oświadczenie jest istotnym elementem w zabezpieczeniu naszych praw finansowych.

Oświadczenie o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej to dokument, który może mieć duże znaczenie w kontekście zarządzania finansami i księgowością. Należy do niego podejść z należytą starannością i zrozumieniem, mając na uwadze wszelkie aspekty prawne i finansowe.

Share This