Przykład oświadczenia o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

OTWARCIE NOWEGO RACHUNKU, NIEPONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI OSOBY TRZECIEJ

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż od dnia................... nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe  ………………………………………………………. (imię i nazwisko).

Ponadto zwracam się z prośbą udzielenie mi informacji jakie czynności należy wykonać aby nasz dotychczasowy wspólny rachunek zmienić jedynie na moje dane personalne. Aby uniknąć nieporozumień proszę o natychmiastowe zamknięcie i usunięcie mojego dotychczasowego rachunku oraz o otworzenie nowego, wyłącznie na moje dane osobowe.

W przypadku, gdy potrzebny będzie mój odręczny podpis, proszę o nadesłanie niezbędnych dokumentów na adres mojej firmy ……………………………………………….

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Oświadczenie o otwarciu nowego rachunku i nieponoszeniu odpowiedzialności za długi osoby trzeciej
Oceń pismo