edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład pisma wyjaśniającego stan rozliczeń. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
......................., dnia............

Adresat:................................

PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ


W dniu ………………………… nasza firma otrzymała od Państwa sprawozdanie finansowe dotyczące stanu rozliczenia na dzień ........................., w piśmie tym stwierdza się stan rachunku na kwotę ............................ PLN.
Z powodów, które podaliśmy poniżej nie możemy zgodzić się z otrzymanym sprawozdaniem:
Nie odnotowaliśmy przyjęcia towaru, którego kwotą zostaliśmy obciążeni. Ceny znacząco przekraczają uzgodnione wcześniej kwoty.
W dniu ............................ przekazaliśmy na Państwa rachunek bankowy przedpłatę w kwocie ........................... PLN
Towar, który został nam dostarczony znajdował się w stanie uszkodzonym, o czym poinformowaliśmy odrębnym pismem w dniu ……………………….. .
Z uwagi na powyższe na mocy prawa otrzymany towar został przygotowany do zwrotu.
Prosimy o rozliczenia zgodne z powyższymi uwagami.


Z poważaniem,

....................................................
(podpis)

Pliki do pobrania: