Przykład pisma wyjaśniającego stan rozliczeń. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

PISMO WYJAŚNIAJĄCE STAN ROZLICZEŃ

W dniu ………………………… nasza firma otrzymała od Państwa sprawozdanie finansowe dotyczące stanu rozliczenia na dzień ........................., w piśmie tym stwierdza się stan rachunku na kwotę ............................ PLN.

Z powodów, które podaliśmy poniżej nie możemy zgodzić się z otrzymanym sprawozdaniem:

Nie odnotowaliśmy przyjęcia towaru, którego kwotą zostaliśmy obciążeni. Ceny znacząco przekraczają uzgodnione wcześniej kwoty.

W dniu ............................ przekazaliśmy na Państwa rachunek bankowy przedpłatę w kwocie ........................... PLN

Towar, który został nam dostarczony znajdował się w stanie uszkodzonym, o czym poinformowaliśmy odrębnym pismem w dniu ……………………….. .

Z uwagi na powyższe na mocy prawa otrzymany towar został przygotowany do zwrotu.

Prosimy o rozliczenia zgodne z powyższymi uwagami.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
Oceń pismo