Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Przykład prośby o przedłużenie terminu płatności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,

niniejszym pismem proszę o wydłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, numer …………………… , na łączną kwotę ………………………. .

Opłata powyższej faktury uzależniona jest od otrzymania przelewu od jednego z naszych klientów, płatność planowana jest na dzień ……………………………. .

W związku z czym zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i wydłużenie naszej firmie terminu płatności o termin 30 dni.

 

Z poważaniem,

…………………………………………….

(podpis)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Prośba o Przedłużenie Terminu Płatności w Kontekście Dokumentów Finansowo-Księgowych: Jak Skutecznie Formułować i Dlaczego Jest To Ważne?

Z różnych przyczyn — od problemów z płynnością finansową po nieprzewidziane wydarzenia — czasem konieczne jest zwrócenie się z prośbą o przedłużenie terminu płatności. Jak jednak skutecznie sformułować taką prośbę i dlaczego jest to istotne w kontekście zarządzania dokumentami finansowo-księgowymi w firmie? Odpowiadamy poniżej.

Jak Sformułować Prośbę?
1. Bezpośrednio i jasno: Prośba o przedłużenie terminu powinna być sformułowana w sposób bezpośredni, ale jednocześnie uprzejmy. Nie ma miejsca na wieloznaczności.

2. Uzasadnienie: Ważne jest, aby dołączyć krótkie, ale konkretne uzasadnienie. Może to być np. opóźnienie w otrzymaniu płatności od kontrahentów czy też nieoczekiwane wydatki.

3. Nowy termin: Proponowany nowy termin powinien być realistyczny. Nie można zapomnieć, że opóźnienie w płatnościach wpłynie na gotówkę i plany finansowe kontrahenta.

4. Potwierdzenie na piśmie: Prośba taka najlepiej sformułować na piśmie, co stanowi potem element dokumentacji księgowej.

Dlaczego Jest To Ważne?
1. Utrzymanie Dobrych Relacji z Kontrahentami: Płatności są jednym z najważniejszych elementów współpracy biznesowej. Jasnokomunikowane i zrozumiałe procedury w sprawie opóźnień mogą pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji.

2. Ochrona Prawna: Prośba o przedłużenie terminu płatności, złożona i przyjęta na piśmie, może służyć jako dowód w przypadku ewentualnych sporów prawnych.

3. Planowanie Finansowe: Takie działania mają również wpływ na planowanie finansowe firmy, pomagając w lepszym zarządzaniu przepływami pieniężnymi i unikaniu kosztów związanych z opóźnieniami.

4. Wpływ na Rating Kredytowy: W przypadku przedłużenia terminów płatności, wartość firmy w oczach instytucji finansowych może pozostać nienaruszona, co jest korzystne w kontekście przyszłych potrzeb finansowania.

5. Transparentność i Profesjonalizm: Profesjonalnie przygotowana prośba o przedłużenie terminu płatności świadczy o transparentności i odpowiedzialnym podejściu do zarządzania finansami.

6. Optymalizacja Procesów Księgowych: Kiedy istnieje formalna zgoda na przedłużenie terminu, procedury księgowe mogą być odpowiednio dostosowane, co eliminuje ryzyko błędów i konieczność ich późniejszej korekty.

Podsumowując, prośba o przedłużenie terminu płatności to nie tylko kwestia utrzymania płynności finansowej, ale również element skutecznego i transparentnego zarządzania dokumentami finansowo-księgowymi w firmie. Odpowiednio sformułowana i zarządzana, może być korzystna dla obu stron transakcji.

Share This