Przykład prośby o przedłużenie terminu płatności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo,

niniejszym pismem proszę o wydłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, numer …………………… , na łączną kwotę ………………………. .

Opłata powyższej faktury uzależniona jest od otrzymania przelewu od jednego z naszych klientów, płatność planowana jest na dzień ……………………………. .

W związku z czym zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i wydłużenie naszej firmie terminu płatności o termin 30 dni.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

[kkstarratings]