Przykład upomnienia z powodu nieuregulowanych należności. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

UPOMNIENIE Z POWODU NIEUREGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Szanowni Państwo,

z ogromną przykrością pragniemy zauważyć, że nie możemy dłużej przekładać ostatecznego terminu płatności.

Do tej pory staraliśmy się wykazywać zrozumieniem i cierpliwością. Jednak, w przypadku nieuregulowania niniejszej faktury o numerze ………………………………….. w całości do dnia ................................................., będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę sądową.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

[kkstarratings]