edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład wezwania do zapłaty czynszu. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
......................., dnia............

Adresat:................................

Wezwanie do zapłaty czynszu


Szanowni Państwo,

Niniejszym pismem wzywa się Państwa do niezwłocznego uregulowania należności z tytułu opłaty za czynsz za okres od dnia …………………………. do dnia ………………………..…., co stanowi łączną kwotę ………………………… PLN. Kwota ta jest sumą za zaległe opłaty za najmowane powierzchni biurowych zgodnie z umową zawartą w dniu ............................... .
W przypadku nieuiszczenia należnej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, sprawa zostanie przekazana na drogę sądową z wnioskiem o natychmiastowe rozwiązanie umowy najmu.

Po dniu ………….. umowa najmu nie zostanie przedłużona.


Z poważaniem,

....................................................
(podpis)

Pliki do pobrania: