Przykład zapytania o ceny wyrobów. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Zapytanie o ceny wyrobów

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o dostarczenie nam cen obowiązujących za niżej wymienione produkty:

wyrób          

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Kwota          

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

 

Ponadto prosimy zawrzeć jaki jest termin przydatności powyższych produktów.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Zapytanie o ceny wyrobów
Oceń pismo