Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie autora pracy

Przykład Oświadczenia autora pracy dyplomowej: pracy licencjackiej, lub magisterskiej, którym można się wzorować przy pisaniu własnego oświadczenia. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Oświadczenie Autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa pod tytułem ……………………………………………………………………………………………………………………. została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – to jest Dziennik Ustaw z 2006 roku, Numer 90, pozycja 631 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w szkole wyższej.

Data i podpis autora pracy …………………………

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Autorskie: Dlaczego Jest To Ważne i Jak Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru

Wprowadzenie

Oświadczenie autorskie to dokument, w którym autor pracy naukowej, artystycznej, czy też innej twórczości potwierdza swoje prawa autorskie do danego utworu i określa warunki jego wykorzystania. To kluczowy element w procesie publikacji, licencjonowania, czy też zgłaszania swojej pracy na różne konkursy czy badania naukowe.

Dlaczego Nasz Wzór Jest Wartościowy?

1. Zgodność z Prawem: Nasz wzór oświadczenia autorskiego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, co minimalizuje ryzyko jakichkolwiek komplikacji prawnych w przyszłości.

2. Oszczędność Czasu i Wysiłku: Gotowy wzór to nie tylko oszczędność czasu, ale również pewność, że dokument zostanie przygotowany profesjonalnie i zgodnie z oczekiwaniami.

3. Dostępność i Praktyczność: Nasz wzór jest dostępny online i można go pobrać za darmo. Jest on stworzony w sposób intuicyjny, co ułatwia jego wypełnienie i adaptację do indywidualnych potrzeb.

4. Szerokie Zastosowanie: Oświadczenie może być używane w różnych kontekstach – od naukowych po artystyczne, co czyni je uniwersalnym narzędziem dla każdego twórcy.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: Pierwszym krokiem jest pobranie naszego darmowego wzoru oświadczenia autorskiego.

2. Dane Osobowe i Informacje o Utworze: Wprowadź swoje dane osobowe oraz szczegóły dotyczące utworu, takie jak tytuł, typ pracy, data powstania itd.

3. Warunki Wykorzystania: Określ, czy i jak Twoja praca może być używana przez innych, czy udzielasz licencji, czy też zastosujesz jakiś model praw autorskich, np. Creative Commons.

4. Podpisanie i Datowanie: Po wypełnieniu wszystkich pól, podpisz i datuj oświadczenie.

5. Przechowywanie i Wysyłka: Zalecamy zachowanie kopii dla siebie oraz wysłanie oryginału do odpowiednich instytucji, które wymagają takiego oświadczenia.

Podsumowanie

Oświadczenie autorskie to dokument o kluczowym znaczeniu dla ochrony Twojej twórczości. Bez niego możesz napotkać na liczne komplikacje, począwszy od utraty kontroli nad własnym utworem, a na problemach prawnych skończywszy. Skorzystanie z naszego profesjonalnie przygotowanego wzoru to sposób na zapewnienie sobie spokoju i pewności, że wszystkie formalności są załatwione prawidłowo. Dlatego gorąco zachęcamy do pobrania i wykorzystania naszego darmowego wzoru oświadczenia autorskiego.

Share This