Przykład Oświadczenia autora pracy dyplomowej: pracy licencjackiej, lub magisterskiej, którym można się wzorować przy pisaniu własnego oświadczenia. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

Oświadczenie Autora pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa pod tytułem ..................................................................................................................................... została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – to jest Dziennik Ustaw z 2006 roku, Numer 90, pozycja 631 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w szkole wyższej.

Data i podpis autora pracy ..............................

 

 

[kkstarratings]