Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

Przykład Oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Oświadczenie wymagane podczas ubiegania się o zasiłek.

Poniżej na stronie znajduje się samo oświadczenie. pod nim do ściągnięcia wersja oświadczenia bez pouczeń i z pouczeniami w wersjach doc i pdf.

……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

Oświadczam, że w roku kalendarzowym……………………………………………………… uzyskałam/em dochód      w wysokości     zł ………….. gr

z tytułu:

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego   ……………………….. 

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych …………….. )

2. .. ……………………

3. ………………………………………..        

 

………………………………………..                                                               ………………………………………..

miejscowość, data                                                                               podpis osoby składającej oświadczenie

Wersja dokumentu bez pouczenia:

 

Wersja dokumentu z pouczeniem:

 

Oświadczenie Członka Rodziny o Wysokości Dochodu Niepodlegającego Opodatkowaniu: Kluczowe Aspekty i Wartość Korzystania z Wzoru

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu jest niezwykle istotnym dokumentem, zwłaszcza w kontekście różnorodnych świadczeń społecznych czy innych form wsparcia finansowego. Odpowiednie udokumentowanie tej informacji jest wymagane przez różne instytucje i może wpłynąć na decyzje dotyczące przyznania świadczeń, zasiłków czy ulg podatkowych.

Dlaczego Nasz Wzór Jest Wartościowy?

1. Zgodność z Prawem: Nasz wzór jest opracowany zgodnie z obowiązującym prawem i zawiera wszystkie kluczowe elementy, które muszą znaleźć się w takim oświadczeniu.

2. Oszczędność Czasu i Unikanie Błędów: Gotowy wzór oświadczenia pozwala na szybkie i precyzyjne wypełnienie dokumentu, co minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza procesy administracyjne.

3. Dostępność: Nasz wzór jest dostępny online i można go pobrać za darmo, co sprawia, że jest on dostępny dla szerokiego grona osób.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: W pierwszym kroku pobierz nasz darmowy wzór oświadczenia z naszej strony internetowej.

2. Wprowadzenie Danych: Uzupełnij oświadczenie danymi identyfikacyjnymi, takimi jak imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz kwotą dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

3. Podpis i Data: Po wypełnieniu oświadczenie należy podpisać i opatrzyć datą.

4. Dalsze Kroki: Złożenie oświadczenia w odpowiedniej instytucji lub organie, który wymaga tego typu dokumentacji.

Podsumowanie

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu jest kluczowym dokumentem, który może mieć wpływ na różne aspekty życia finansowego. Dlatego tak ważne jest, aby zostało ono wypełnione zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób precyzyjny. Nasz bezpłatny wzór online jest narzędziem, które umożliwia szybkie i poprawne sporządzenie takiego oświadczenia, co znacząco upraszcza cały proces i pozwala unikać ewentualnych błędów.

Share This