edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład Oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Oświadczenie wymagane podczas ubiegania się o zasiłek.
Poniżej na stronie znajduje się samo oświadczenie. pod nim do ściągnięcia wersja oświadczenia bez pouczeń i z pouczeniami w wersjach doc i pdf.Miejscowość, data


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY


Oświadczam, że w roku kalendarzowym............................................................... uzyskałam/em dochód w wysokości zł .............. gr
z tytułu:
1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego ............................. zł
(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych ................. )
2. .. ……………………
3. ...............................................
………………………..
miejscowość, data
…………………………..
podpis osoby składającej oświadczenieWersja dokumentu bez pouczenia:

Wersja dokumentu z pouczeniem: