Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie dawcy organów

Oświadczenie dawcy organów, dzięki któremu w przypadku nagłej śmierci organy zmarłego mogą posłużyć do ratowania życia innej osoby. Oczywiście poza takim oświadczeniem wskazane jest poinformowanie rodziny i najbliższych o swojej decyzji. Wydrukowane i podpisane oświadczenie najlepiej jest nosić w portfelu wraz z dokumentami.
Moją wolą jest aby w przypadku nagłej śmierci, moje narządy, tkanki i organy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem  rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie powinni ją uszanować.

 

Data

Podpis

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Adres:

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Dawcy Organów: Kluczowe Informacje i Zalecenia

Decyzja o zostaniu dawcą organów to poważny i odpowiedzialny krok, który może uratować życie innych ludzi. Procedury dotyczące tej decyzji są ściśle uregulowane prawnie i etycznie. Dlatego też oświadczenie dawcy organów jest fundamentalnym dokumentem, który potwierdza wolę osoby zainteresowanej.

Dlaczego Skorzystanie z Naszego Wzoru Jest Wartościowe?

1. Zgodność z Prawem: Wzór oświadczenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i zawiera wszystkie elementy wymagane przez prawo, co ułatwia jego akceptację przez kompetentne organy.

2. Łatwość i Wygoda: Korzystanie z gotowego wzoru oświadczenia pozwala na oszczędzenie czasu i eliminuje ryzyko błędów wynikających z nieścisłości czy braku wiedzy.

3. Dostępność: Wzór jest dostępny online i bezpłatny, co sprawia, że jest dostępny dla każdego, kto chciałby stać się dawcą organów.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: Pobierz nasz darmowy wzór oświadczenia z naszej strony internetowej.

2. Wprowadzenie Danych: Wprowadź podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, oraz detale dotyczące decyzji o oddaniu organów.

3. Podpis i Data: Dokument należy podpisać i datować.

4. Złożenie Oświadczenia: Złożenie podpisanego oświadczenia w odpowiednich instytucjach medycznych lub przechowanie go w sposób, który umożliwi jego szybkie odnalezienie w przypadku nagłej potrzeby.

Podsumowanie

Zostać dawcą organów to poważna decyzja, ale również ogromny dar dla innych ludzi. Aby upewnić się, że Twoja wola zostanie respektowana, warto złożyć formalne oświadczenie. Dzięki naszemu darmowemu wzorowi, proces ten jest znacznie prostszy i bardziej dostępny dla każdego. Nasz wzór jest zgodny z obowiązującym prawem i zapewnia wszelkie niezbędne informacje, co sprawia, że jest godny zaufania i rekomendowany dla każdego, kto rozważa tę ważną decyzję.

Share This