edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Oświadczenie przydatne dla osób ubiegających się o specjalny dodatek mieszkaniowy. Proszę zwrócić uwagę, że jest w nim mowa o odpowiedzialności karnej - jest to środek, który ma na celu zapobieganie wyłudzeniom - osoba składająca oświadczenie wie, że za wyłudzenie może zostać pociągnięta to odpowiedzialności. Na końcu oświadczenia najlepiej jest dodać także oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.Miasto, dnia ____________________


OŚWIADCZENIE
wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie specjalnego dodatku mieszkaniowego


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, iż ja i członkowie mojego gospodarstwa domowego:
• figurujemy w ewidencji działalności gospodarczej [TAK / NIE]
• korzystamy z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie:

zasiłku stałego [TAK / NIE]
zasiłku okresowego [TAK / NIE]
zasiłku celowego [TAK / NIE]


(podpis wnioskodawcy)Pliki do pobrania: