Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie do dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie przydatne dla osób ubiegających się o specjalny dodatek mieszkaniowy. Proszę zwrócić uwagę, że jest w nim mowa o odpowiedzialności karnej – jest to środek, który ma na celu zapobieganie wyłudzeniom – osoba składająca oświadczenie wie, że za wyłudzenie może zostać pociągnięta to odpowiedzialności. Na końcu oświadczenia najlepiej jest dodać także oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 

Miasto, dnia ____________________

OŚWIADCZENIE

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie specjalnego dodatku mieszkaniowego

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, iż ja i członkowie mojego gospodarstwa domowego:

•figurujemy w ewidencji działalności gospodarczej       [TAK / NIE]

•korzystamy z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w formie: 

zasiłku stałego   [TAK / NIE]

zasiłku okresowego    [TAK / NIE]

zasiłku celowego   [TAK / NIE]

(podpis wnioskodawcy)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie do Dodatku Mieszkaniowego: Co To Jest i Dlaczego Jest Ważne?

Dodatkowy mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego udzielanego osobom spełniającym określone kryteria, które mają na celu pomoc w pokryciu kosztów związanych z mieszkaniem. Proces ubiegania się o dodatek mieszkaniowy często wymaga dostarczenia szeregu dokumentów, w tym także oświadczenia od wnioskodawcy. Oświadczenie to jest niezbędne do weryfikacji prawidłowości danych i stanowi ważny element procesu aplikacyjnego.

Dlaczego Skorzystać z Naszego Wzoru Oświadczenia?

1. Zgodność z Prawem: Wzór jest zgodny z obowiązującym prawem i uwzględnia wszystkie formalne wymogi, co stanowi gwarancję, że wniosek zostanie prawidłowo rozpatrzony.

2. Oszczędność Czasu: Korzystając z gotowego wzoru, możesz znacznie przyspieszyć proces aplikacyjny. Oświadczenie jest już przygotowane, wystarczy je jedynie wypełnić.

3. Darmowość: Wzór oświadczenia jest dostępny za darmo, co pozwala na jego szerokie wykorzystanie bez dodatkowych kosztów.

4. Kompletność: Nasz wzór zawiera wszystkie niezbędne punkty, które muszą zostać ujęte w oświadczeniu, takie jak dane osobowe, informacje o dochodach, czy też inne aspekty finansowe.

Jak Wypełnić Oświadczenie?

1. Pobranie Wzoru: Pierwszym krokiem jest pobranie wzoru oświadczenia z naszej strony internetowej.

2. Uzupełnienie Danych: Następnie, wypełnij wszelkie wymagane pola, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje o dochodach i wydatkach.

3. Sprawdzenie i Podpisanie: Po wypełnieniu oświadczenia, dokładnie je przejrzyj i upewnij się, że wszystkie informacje są prawdziwe. Następnie podpisz oświadczenie.

4. Złożenie Wniosku: Oświadczenie jest jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy. Złóż kompletny wniosek w odpowiedniej instytucji.

Podsumowanie

Oświadczenie do dodatku mieszkaniowego to kluczowy dokument w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów mieszkalnych. Dzięki naszemu wzorowi, możesz w łatwy i szybki sposób wypełnić wszystkie niezbędne formalności. Skorzystaj z naszego darmowego wzoru i upewnij się, że Twój wniosek zostanie prawidłowo rozpatrzony.

Share This