edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Oświadczenie inwestora po ukończeniu robót na budowie. Przykładowe oświadczenie do dowolnego użytku. Poniżej dokument dostępny w plikach .doc i .pdf.Miasto, dnia ………

…………………
InwestorOŚWIADCZENIE INWESTORA
Oświadczam, że po zakończeniu robót budowlanych:

................................................................................................
(nazwa inwestycji, adres, nr ewidencyjny działki, obręb)
Zgodnie z wymogami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

zawiadomiłem

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:
1)  Państwowa Inspekcję Sanitarną w dniu ..............................................., (adres powiadomionej instytucji)
2)  Państwową Inspekcję Pracy w dniu ...................................................., (adres powiadomionej instytucji)
3) Państwową Straż Pożarną w dniu......................................................., (adres powiadomionej instytucji)
Żaden z organów nie zgłosił sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego zawiadomienia............................
Podpis inwestora


Pliki do pobrania: