Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie inwestora

Oświadczenie inwestora po ukończeniu robót na budowie. Przykładowe oświadczenie do dowolnego użytku. Poniżej dokument dostępny w plikach .doc i .pdf.
……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

…………………

Inwestor

OŚWIADCZENIE INWESTORA

Oświadczam, że po zakończeniu robót budowlanych:

……………………………………………………………………………………

 (nazwa inwestycji, adres, nr ewidencyjny działki, obręb)

Zgodnie z wymogami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

zawiadomiłem

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:

1)  Państwowa Inspekcję Sanitarną w dniu ……………………………………….., (adres powiadomionej instytucji) 

2)  Państwową Inspekcję Pracy w dniu ……………………………………………., (adres powiadomionej instytucji)

3) Państwową Straż Pożarną w dniu………………………………………………., (adres powiadomionej instytucji)

Żaden z organów nie zgłosił sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego zawiadomienia.

 

……………………… 

Podpis inwestora

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Inwestora: Dlaczego Jest To Ważne i Jak Skorzystać z Naszego Wzoru?

Inwestowanie w różne projekty czy przedsięwzięcia jest procesem skomplikowanym i obarczonym pewnymi ryzykami. Z tego powodu, przed podjęciem jakiejkolwiek inwestycji, bardzo ważne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przez inwestora. Dokument ten stanowi formalną deklarację intencji i określa zakres współpracy między stronami zaangażowanymi w danym projekcie.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru?

1. Kompleksowość: Nasz wzór oświadczenia inwestora jest kompleksowy i uwzględnia wszystkie istotne elementy, od deklaracji intencji po kwestie związane z ryzykiem i rentownością.

2. Prawidłowość Formalna: Dokument jest zgodny z obowiązującymi standardami prawnymi, co zwiększa jego wiarygodność i akceptację przez obie strony.

3. Szybkość Realizacji: Korzystając z naszego wzoru, oszczędzasz czas, który mógłby być zużyty na stworzenie dokumentu od podstaw.

4. Bezpłatność: Wzór jest dostępny do pobrania za darmo, co stanowi dodatkową korzyść dla inwestora.

Jak Skorzystać z Wzoru?

1. Pobierz Wzór: Pobierz wzór w wybranym formacie i otwórz go w odpowiednim programie edytorskim.

2. Wypełnij Dane: W odpowiednich sekcjach wpisz wszystkie niezbędne informacje: dane inwestora, opis przedsięwzięcia, zakres inwestycji i inne.

3. Zatwierdzenie i Podpisanie: Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, dokument powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez inwestora oraz ewentualne inne strony.

4. Archiwizacja i Dostarczenie: Zaleca się zarchiwizowanie kopii oświadczenia i dostarczenie go do odpowiednich osób lub instytucji związanych z projektem inwestycyjnym.

Podsumowanie

Oświadczenie inwestora to kluczowy dokument w procesie inwestycyjnym. Skorzystanie z naszego wzoru zapewnia, że oświadczenie to zostanie sporządzone zgodnie z najwyższymi standardami, co w znacznym stopniu może przyczynić się do sukcesu całego przedsięwzięcia. Nie ryzykuj i skorzystaj z naszego profesjonalnego wzoru oświadczenia dla inwestorów.

Share This