edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład i wzór Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu własnych oświadczeń. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.…………                                                                                                                         …………
(nazwisko i imię pracownika)                                                                                        (miejscowość, data)

………
(stanowisko)


Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP


Niniejszym oświadczam że w związku z podjęciem pracy w: …………… na stanowisku:…………… zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, wraz z posługiwaniem się gaśnicami przeciwpożarowymi oraz sprzętem ochrony osobistej (indywidualnej).

Zapoznałem się w szczególności z następującymi normami prawa z zakresu bhp:

  • 1. artykułem 211 Kodeksu pracy określającym obowiązki pracownika z zakresu bhp,

  • 2. artykułem 211 Kodeksu pracy nakładającym obowiązki na osoby kierujące pracownikami w tym powinność egzekwowania od podwładnych stosowania środków ochrony indywidualnej,

  • 3. artykułem 211 Kodeksu pracy regulującym sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bhp,

  • 4. artykułem 211 Kodeksu pracy zakazującym pracodawcy dopuszczenie do pracy pracownika bez środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego.…………………
(Nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby pouczającej)


…………………
(podpis pracownika)


Pliki do pobrania: