Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP

Przykład i wzór Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP, którym można się wzorować przy pisaniu własnych oświadczeń. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………….. (imię i nazwisko pracownika)

……………………….. (stanowisko)

……………………….. dnia …………………………

Adresat:…………………………..

 

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami BHP

Niniejszym oświadczam że w związku z podjęciem pracy w: …………… na stanowisku:…………… zostałem przeszkolony i zapoznałem się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej, wraz z posługiwaniem się gaśnicami przeciwpożarowymi oraz sprzętem ochrony osobistej (indywidualnej).

Zapoznałem się w szczególności z następującymi normami prawa z zakresu bhp:

  • 1. artykułem 211 Kodeksu pracy określającym obowiązki pracownika z zakresu bhp, 
  • 2. artykułem 211 Kodeksu pracy nakładającym obowiązki na osoby kierujące pracownikami w tym powinność egzekwowania od podwładnych stosowania środków ochrony indywidualnej, 
  • 3. artykułem 211 Kodeksu pracy regulującym sankcje za nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
  • 4. artykułem 211 Kodeksu pracy zakazującym pracodawcy dopuszczenie do pracy pracownika bez środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego. 

…………………

(Nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby pouczającej) 

…………………

(podpis pracownika)

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Oświadczenie Pracownika o Zapoznaniu się z Przepisami BHP: Niezbędny Krok w Procesie Onboardingu

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to nie tylko wymóg formalny, ale przede wszystkim element dbałości o zdrowie i życie pracowników. Dlatego każdy nowy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami BHP. W tym kontekście, oświadczenie o zapoznaniu się z tymi zasadami jest niezbędnym dokumentem, który formalizuje ten proces.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Wzoru Oświadczenia?

1. Zgodność z Prawem: Nasz wzór jest zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi oraz standardami w dziedzinie BHP, co gwarantuje jego pełną wiarygodność.

2. Efektywność i Wygoda: Gotowy wzór umożliwia szybkie i łatwe wypełnienie wszystkich niezbędnych pól, co znacząco skraca czas potrzebny na dopełnienie formalności.

3. Kompleksowość: Wzór zawiera wszystkie kluczowe elementy, od danych osobowych pracownika po konkretne przepisy, z którymi pracownik powinien się zapoznać.

4. Transparentność: Jasne i precyzyjne sformułowania pomagają uniknąć wszelkich nieporozumień czy pomyłek.

Jak Skorzystać z Wzoru?

1. Pobranie Wzoru: Pobierz wzór w wybranym formacie na swoje urządzenie.

2. Wypełnienie Danych: Formularz jest zaprojektowany w sposób intuicyjny, co ułatwia wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji.

3. Podpisanie i Weryfikacja: Po wypełnieniu wszelkich danych, podpisz oświadczenie i upewnij się, że wszystkie informacje są prawidłowe.

4. Dostarczenie i Archiwizacja: Oryginał dokumentu należy dostarczyć do działu kadr lub osoby odpowiedzialnej za BHP w firmie. Dobrą praktyką jest również zachowanie własnej kopii dla celów archiwalnych.

Podsumowanie

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP to kluczowy dokument, który każdy pracownik powinien podpisać na początku swojej ścieżki zawodowej w danym przedsiębiorstwie. Jest to element zarówno prawnej, jak i etycznej odpowiedzialności. Nasz wzór oświadczenia ułatwia ten proces, zapewniając szybkość, efektywność i zgodność z obowiązującymi normami. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia jako elementu profesjonalnego i rzetelnego podejścia do kwestii BHP w miejscu pracy.

Share This