edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe odwołanie prokury, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
ODWOŁANIE PROKURY


Ja ………………………………………………… poniżej podpisana jako prezes spółki ……………………………………………………………………………………. z siedzibą w miejscowości ……………………………………………………………… przy ulicy …………………………….. z dniem …………………… odwołuję prokurę Panu ……………………………………………………………………………….. zamieszkałemu w miejscowości …………………………………………………………….. przy ulicy ………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr .......................................................... wydanym przez ……………………………………… .
Decyzja ta jest ostateczna.
………………………………..
czytelny podpis