Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Odwołanie prokury

Przykładowe odwołanie prokury, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

ODWOŁANIE PROKURY

Ja ………………………………………………… poniżej podpisana jako prezes spółki ……………………………………………………………………………………. z siedzibą
w miejscowości ……………………………………………………………… przy ulicy …………………………….. z dniem …………………… odwołuję prokurę Panu     ……………………………………………………………………………….. zamieszkałemu 
w miejscowości ……………………………………………………………..  przy ulicy ………………………………… legitymującego się dowodem osobistym seria ………….. nr …………………………………………………. wydanym przez ……………………………………… . 

Decyzja ta jest ostateczna.

………………………………..

czytelny podpis

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Darmowego Wzoru Odwołania Prokury to Dobry Wybór?

Kwestia prokury w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważna z punktu widzenia zarządzania, a jej odpowiednie i precyzyjne odwołanie stanowi równie istotny element funkcjonowania firmy. Właściwe odwołanie prokury wymaga spełnienia określonych formalności i zachowania ostrożności. W tym kontekście, skorzystanie z gotowego wzoru odwołania prokury może znacznie ułatwić i przyspieszyć ten proces. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z takiego rozwiązania.

Zgodność z Prawem

Odwołanie prokury to procedura ściśle uregulowana przez kodeks handlowy. Skorzystanie z gotowego wzoru, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami, gwarantuje, że cały proces przebiegnie zgodnie z prawem.

Oszczędność Czasu

Przygotowanie dokumentu odwołującego prokurę może być czasochłonne, zwłaszcza gdy nie jesteśmy pewni, jakie elementy powinien on zawierać. Gotowy wzór, który można szybko dostosować do indywidualnych potrzeb firmy, pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Zminimalizowanie Ryzyka Błędów

Niewłaściwie sformułowane odwołanie prokury może prowadzić do komplikacji prawnych i finansowych. Dlatego wykorzystanie sprawdzonego wzoru ogranicza ryzyko błędów do minimum.

Przejrzystość i Jasność

Profesjonalnie przygotowany wzór odwołania prokury jest zazwyczaj jasny i czytelny, co pozwala uniknąć nieporozumień i konfliktów, które mogą wynikać z niejasnych lub dwuznacznych formuł.

Dostępność i Łatwość Użycia

Wzory odwołania prokury są zwykle dostępne online i można je łatwo dostosować do specyfiki konkretnej firmy, nawet bez głębokiej wiedzy prawniczej.

Pewność i Bezpieczeństwo

Sporządzenie dokumentu na podstawie sprawdzonego wzoru daje pewność, że odwołanie prokury zostanie wykonane prawidłowo i bez niepotrzebnych komplikacji.

Kompleksowe Informacje

Wzory tego typu często zawierają dodatkowe informacje, np. wskazówki dotyczące procedury odwołania, co czyni je niezwykle użytecznym narzędziem nie tylko dla doświadczonych przedsiębiorców, ale również dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w prowadzeniu firm.

Z uwagi na powyższe argumenty, wykorzystanie gotowego wzoru odwołania prokury jest praktycznym i efektywnym sposobem na właściwe zarządzanie tym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Oszczędza to nie tylko czas, ale również zasoby finansowe, zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującym prawem i zminimalizowanie potencjalnych ryzyk.

Share This