edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe pełnomocnictwo administracyjne, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE


Ja niżej podpisany ………………………………………………………………. w dniu ............................................ upoważniam Pana(ią) ............................................................  zamieszkałego w miejscowości …………………………………………… przy ulicy ……………………………………………………… , legitymującego się dowodem osobistym seria .....................nr .................................................................. wydanym przez .............................................................................................................................................. do podejmowania działań w moim imieniu przed wszelkimi organami administracji samorządowej oraz państwowej, publicznej oraz podatkowej. Działania te dotyczą wszelkich sprawach, w których występuję jako strona.
 .......................................................
podpis