Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pełnomocnictwo administracyjne

Przykładowe pełnomocnictwo administracyjne, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………….
w dniu …………………………………….. upoważniam Pana(ią) ……………………………………………………  zamieszkałego w miejscowości …………………………………………… przy ulicy ……………………………………………………… , legitymującego  się dowodem osobistym seria …………………nr ………………………………………………………… wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………………. do podejmowania działań w moim imieniu przed wszelkimi organami administracji samorządowej oraz państwowej, publicznej oraz podatkowej. Działania te dotyczą wszelkich sprawach, w których występuję jako strona.

 

……………………………………………….

podpis

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Darmowego Wzoru Pełnomocnictwa Administracyjnego Jest Wartościowym Wyborem?

W trakcie prowadzenia różnych spraw administracyjnych, nie zawsze mamy możliwość osobistego stawienia się w urzędzie czy innym organie administracji publicznej. Często, z różnych przyczyn takich jak obowiązki zawodowe, brak czasu czy inne zobowiązania, potrzebujemy wsparcia osoby trzeciej. W takim przypadku znakomitym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa administracyjnego. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych argumentów, dla których warto skorzystać z gotowego wzoru tego rodzaju dokumentu.

Zgodność z Przepisami

Wzory pełnomocnictw administracyjnych są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego, co daje pewność, że są one zgodne z aktualnym stanem prawnym. To ważne, aby uniknąć problemów i komplikacji podczas trwania postępowania administracyjnego.

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Wykorzystanie gotowego wzoru pozwala na szybkie i sprawnie wykonanie niezbędnych formalności. Nie musisz tracić czasu na szukanie właściwych formuł i terminów – wszystko jest już zawarte w profesjonalnie przygotowanym dokumencie.

Elastyczność i Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb

Wzory pełnomocnictw są z reguły konstruowane w sposób uniwersalny, co pozwala na ich łatwe dostosowanie do konkretnej sytuacji. Możesz określić zakres uprawnień pełnomocnika, odnoszących się do konkretnego postępowania lub nawet wielu różnych spraw.

Jasność i Przejrzystość

Dzięki klarownej strukturze i językowi, wzór pełnomocnictwa eliminuje ryzyko nieporozumień i zapewnia jasność w zakresie obowiązków i uprawnień pełnomocnika.

Bezpieczeństwo i Pewność

Skorzystanie z profesjonalnego wzoru daje pewność, że wszelkie formalności są załatwione prawidłowo, co jest kluczowe dla uniknięcia problemów w dalszych etapach postępowania administracyjnego.

Łatwość w Użyciu

Dostępność wzorów online sprawia, że łatwo można je pobrać, wypełnić i dostosować do własnych potrzeb, nawet bez specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego.

Ochrona Interesu Stron

Profesjonalnie sporządzone pełnomocnictwo administracyjne chroni interesy zarówno osoby udzielającej pełnomocnictwa, jak i samego pełnomocnika, wyraźnie określając zakres ich uprawnień i obowiązków.

W kontekście wyżej wymienionych zalet, skorzystanie z gotowego wzoru pełnomocnictwa administracyjnego jawi się jako praktyczne i efektywne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, a także daje pewność co do prawidłowości podjętych działań.

Share This