edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA


Ja ………………………………………………………………………. niżej podpisany, w okresie od dnia ……………………………. do dnia ………………………… udzielam pełnomocnictwa: Pani ………………………………………………………………………… zamieszkałej w miejscowości ……………………………………………………. przy ulicy ………………………………………………………. legitymującej się dowodem osobistym seria ………….. nr .................................................................. wydanym przez ………………………………………………………………… do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa ........................................................................................................
z siedzibą w ………………………………………., przy ulicy ………………..…………..… Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do dalszego wyznaczenia Mocodawcy innego pełnomocnika.
...............................................
podpis