Przykładowe pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

 

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ja ………………………………………………………………………. niżej podpisany, w okresie od dnia ……………………………. do dnia ………………………… udzielam pełnomocnictwa: Pani ………………………………………………………………………… zamieszkałej w miejscowości …………………………………………………….  przy ulicy ………………………………………………………. legitymującej się dowodem osobistym seria ………….. nr .................................................................. wydanym przez ………………………………………………………………… do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa ........................................................................................................

z siedzibą w ………………………………………., przy ulicy ………………..…………..…  Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do dalszego wyznaczenia Mocodawcy innego pełnomocnika.

...............................................

podpis

 

[kkstarratings]