edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CYWILNEJ


My, poniżej podpisani, od dnia ………………………………………………………….. udzielamy pełnego pełnomocnictwa: Panu ……………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w miejscowości …………………………………………….. przy ulicy ……………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ……………….…….. nr ………………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………….. do prowadzenia w naszym imieniu spraw spółki cywilnej ……………………………………………………… która została powołana na mocy umowy spółki zawartej w dniu …………………………….. w miejscowości ……………………………………………………………….. pomiędzy niżej wymienionymi osobami, a.................................................................................
Pełnomocnik, który został ustanowiony ma prawo do wyznaczenia kolejnego Mocodawcy dla pełnomocnika.
.....................................................
podpis