Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

Przykładowe pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CYWILNEJ 

My, poniżej podpisani, od dnia ………………………………………………………….. udzielamy pełnego pełnomocnictwa:
Panu ……………………………………………………………………………………. zamieszkałemu w miejscowości …………………………………………….. przy ulicy ……………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ……………….…….. nr ………………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………….. do prowadzenia w naszym imieniu spraw spółki cywilnej ……………………………………………………… która została powołana na mocy umowy spółki zawartej w dniu ……………………………..
w miejscowości ……………………………………………………………….. pomiędzy niżej wymienionymi osobami, a………………………………………………………………………

Pełnomocnik, który został ustanowiony ma prawo do wyznaczenia kolejnego Mocodawcy dla pełnomocnika.

……………………………………………..

podpis

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Darmowego Wzoru Pełnomocnictwa do Prowadzenia Spraw Spółki Cywilnej

Kierowanie spółką cywilną to zadanie wymagające, które obarczone jest licznymi obowiązkami i odpowiedzialnością. O ile działania te można prowadzić samodzielnie, o tyle z różnych przyczyn (np. choroba, wyjazd, konieczność podziału obowiązków) może zaistnieć potrzeba udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw związanych ze spółką. Wówczas warto jest skorzystać z gotowego, profesjonalnie przygotowanego wzoru pełnomocnictwa. Poniżej przedstawiamy kluczowe argumenty, dla których jest to zalecane.

Zgodność z Prawem
Profesjonalny wzór pełnomocnictwa jest zgodny z obowiązującym prawem i zminimalizuje ryzyko podważenia ważności decyzji podejmowanych przez pełnomocnika.

Szybkość i Efektywność
Tworzenie własnego pełnomocnictwa od podstaw wymaga czasu i specjalistycznej wiedzy prawnej. Gotowy wzór można szybko spersonalizować i dostosować do konkretnych potrzeb, co pozwala na natychmiastowe przystąpienie do działania.

Elastyczność i Możliwość Dostosowania
Dobrze przygotowany wzór pełnomocnictwa zwykle umożliwia łatwą modyfikację i dostosowanie zakresu uprawnień, które chcemy przekazać naszemu pełnomocnikowi. Można określić, które konkretne zadania i w jakim zakresie będą mogły być realizowane.

Bezpieczeństwo Prawne
Przy użyciu wzoru minimalizujemy ryzyko błędów i nieścisłości, co w efekcie zwiększa bezpieczeństwo prawne zarówno dla spółki, jak i dla jej wspólników.

Profesjonalizm
Posługując się gotowym, fachowym wzorem pełnomocnictwa, zyskujemy na profesjonalizmie w oczach wspólników, klientów i kontrahentów. To może być ważne w kontekście budowania zaufania do prowadzonej działalności.

Jakość i Skuteczność Zarządzania
Udzielenie pełnomocnictwa jest często korzystne w kontekście efektywnego zarządzania spółką. Pozwala to na wykorzystanie kompetencji i umiejętności pełnomocnika w obszarach, w których ma on większe doświadczenie.

Kontrola i Nadzór
Wzór pełnomocnictwa często zawiera również postanowienia dotyczące sposobu kontroli i nadzoru nad działaniami pełnomocnika, co jest dodatkową warstwą zabezpieczenia dla udzielającego pełnomocnictwa.

Korzystanie z gotowego wzoru pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki cywilnej to praktyczne i efektywne rozwiązanie, które warto mieć w swoim arsenale narzędzi zarządczych. Dzięki niemu można skupić się na kluczowych dla spółki zadaniach, mając pewność, że formalna strona sprawy jest należycie załatwiona.

Share This