Przykład gratulacji z powodu rozszerzenia działalności firmy. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Gratulacje z powodu rozszerzenia działalności firmy

Szanowna Pani,

z przyjemnością informujemy, że dowiedzieliśmy się o rozszerzeniu przez Wasza firmę działalności o ………………………..………… . Niewielki odsetek firm może szczycić się takimi postępami, jakie Pani Firma osiągnęła w niezwykle krótkim okresie. Według naszej opinii ogromną zasługę ponosi organizacja i sposób prowadzenia przedsiębiorstwa. Prosimy o przyjęcie najszczerszych gratulacji wraz z serdecznymi życzeniami wielu sukcesów zawodowych.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Gratulacje z powodu rozszerzenia działalności firmy
Oceń pismo