Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Informacja o darowiźnie

[Nazwa i adres darczyńcy]

[Data]

 

 

[Imię i Nazwisko Beneficjenta]
[Adres]
[Telefon / E-mail]

Dotyczy: Informacja o Darowiźnie

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że przekazaliśmy darowiznę na rzecz [nazwa beneficjenta / instytucji / celu darowizny].

1. Szczegóły Darowizny
– Rodzaj darowizny: [np. finansowa, rzeczowa, usługi]
– Wartość: [kwota lub opis przedmiotów/usług]
– Data przekazania: [Data]
– Sposób przekazania: [np. przelew bankowy, osobiście, pocztą]

2. Cel Darowizny
– [Krótki opis celu, na jaki ma być przeznaczona darowizna]

3. Dokumentacja
– [Jeżeli dotyczy, lista dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny, np. potwierdzenie
przelewu, umowa darowizny]

4. Kontakt
– Osoba do kontaktu w sprawie darowizny: [Imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail]

W razie jakichkolwiek pytań czy potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt. Jesteśmy również otwarci na możliwość dalszej współpracy i wsparcia.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszej darowizny i mamy nadzieję, że przyczyni się ona do realizacji Państwa celów.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i Nazwisko / Nazwa Organizacji]
[Stanowisko / Tytuł (jeśli dotyczy)]
[Podpis (jeśli wysyłane tradycyjnie, nie elektronicznie)]

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Jak Profesjonalnie Poinformować o Darowiźnie: Korzyści i Porady z Użycia Naszego Darmowego Wzoru Pisma

Darowizny, czy to finansowe, rzeczowe czy w postaci usług, są istotnym elementem działalności charytatywnej, kulturowej i społecznej. Odpowiednie poinformowanie o darowiźnie to nie tylko przejaw dobrej woli, ale również kwestia prawna i etyczna. Nasz darmowy wzór pisma informującego o darowiźnie ma na celu ułatwienie tego procesu, gwarantując jednocześnie jego profesjonalizm i zgodność z obowiązującymi normami. Oto kilka powodów, dla których warto z niego skorzystać.

Dlaczego Nasz Wzór Pisma Jest Niezbędny?

1. Transparentność

Transparentność jest kluczowa w przypadku darowizn. Dzięki naszemu wzorowi obie strony mają pełną świadomość warunków darowizny, co minimalizuje ryzyko nieporozumień.

2. Szybkość i Wygoda

Wzór pisma jest łatwy do wypełnienia i dostosowania do indywidualnych potrzeb. Oszczędza to czas i energię, które można przeznaczyć na inne działania.

3. Profesjonalizm

Profesjonalnie przygotowane pismo zwiększa wiarygodność darczyńcy i buduje zaufanie między stronami. Jest to szczególnie ważne w przypadku większych darowizn lub darowizn na rzecz organizacji.

Praktyczne Porady z Użycia Wzoru

A. Zanim Wypełnisz Wzór

– Dokładne Zbieranie Informacji: Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dane, takie jak nazwa i adres odbiorcy darowizny, wartość darowizny, data przekazania itd.

– Zrozum Cel Darowizny: Jeśli darowizna ma konkretny cel, warto go dokładnie określić. Może to być np. wsparcie konkretnej inicjatywy, zakup sprzętu itd.

B. Wypełnianie Wzoru

– Konkretność i Zrozumiałość: Używaj jasnego i zrozumiałego języka. Unikaj niejasności i dwuznaczności.

– Sprawdź Dwa Razy: Zanim wyślesz lub przekażesz pismo, dokładnie je sprawdź. Małe błędy mogą wpłynąć na interpretację Twojego pisma.

C. Po Wysłaniu Pisma

– Potwierdzenie Odbioru: Jeśli to możliwe, poproś o potwierdzenie odbioru pisma. Może to być mały gest, ale znaczący w kontekście legalności i etyki.

– Archiwizacja: Zawsze zachowaj kopię wysłanego pisma. Może się to przydać w przyszłości w razie jakichkolwiek nieporozumień.

Skorzystanie z naszego darmowego wzoru pisma informującego o darowiźnie to nie tylko sposób na uporządkowanie formalności, ale również na zbudowanie pozytywnych relacji z odbiorcą darowizny. Dzięki transparentnemu i profesjonalnemu podejściu, zarówno darczyńca, jak i beneficjent mogą być pewni, że darowizna zostanie przekazana zgodnie z ich intencjami.

Share This