Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

[Adres placówki edukacyjnej, np. przedszkole]

[Data]

 

 

[Adres szkoły podstawowej]

Szanowna Dyrekcjo,
Szanowni Nauczyciele,

Dotyczy: [Imię i nazwisko dziecka], Data urodzenia: [Data urodzenia]

Z przyjemnością informuję, że powyższe dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W okresie pobytu w naszej placówce [imię i nazwisko dziecka] wykazało się dojrzałością społeczną, emocjonalną i intelektualną pozwalającą na rozpoczęcie edukacji szkolnej.

W trakcie pobytu w przedszkolu [imię i nazwisko dziecka]:

– Opanowało podstawowe umiejętności czytelnicze i matematyczne zgodnie z wytycznymi programu nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym.

– Wykazało się zdolnościami interpersonalnymi, takimi jak umiejętność współpracy z rówieśnikami, dzielenia się i wykonywania instrukcji.

– Posiada umiejętności motoryczne, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni oraz wykonywanie prostych czynności manualnych.

– Wykazuje zainteresowania i ciekawość świata, co wskazuje na gotowość do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych.

Wszystkie te aspekty zostały dokładnie zaobserwowane i ocenione przez zespół pedagogiczny oraz zatwierdzone przez rodziców/opiekunów prawnym dziecka.

Do pisma dołączam dokumentację, w tym protokoły obserwacji, opinie specjalistów (jeżeli były przeprowadzone), które potwierdzają gotowość [imię i nazwisko dziecka] do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, proszę o kontakt.

 

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko]
[Stanowisko]
[Podpis]

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Informacja o Gotowości Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej: Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru

Przejście z etapu przedszkolnego do szkolnego to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego dziecka, ale również wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Odpowiednie przygotowanie i komunikacja pomiędzy placówką przedszkolną a szkołą podstawową mogą znacząco wpłynąć na komfort i efektywność tego procesu. W tym kontekście jednym z kluczowych dokumentów jest pismo potwierdzające gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Dlaczego Warto Skorzystać z Wzoru?

1. Oszczędność czasu: Oszczędź sobie poszukiwań i modyfikacji różnych szablonów. Nasz wzór jest kompleksowy i spełnia wszystkie podstawowe wymagania.

2. Profesjonalizm: Dokument oparty jest na fachowej wiedzy i zawiera wszystkie istotne punkty, które powinny być uwzględnione.

3. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Wzór jest łatwo edytowalny, więc można go dostosować do konkretnych potrzeb i specyfiki dziecka.

4. Komunikacja: Dobrze napisane pismo jest świetnym narzędziem komunikacji między przedszkolem a szkołą, a także między nauczycielami a rodzicami.

5. Bezpłatność: Oferujemy ten dokument w formie darmowej, więc nie ponosisz żadnych kosztów, korzystając z naszej oferty.

Porady dla Rodziców i Nauczycieli

Rodzice

1. Bądź Aktywny: Skonsultuj się z nauczycielami przedszkola i ewentualnie specjalistami (psycholog, logopeda), czy Twoje dziecko jest rzeczywiście gotowe do podjęcia nauki w szkole.

2. Dokładna Analiza: Zanim podpiszesz pismo, dokładnie je przeczytaj i zastanów się, czy wszystkie punkty są zgodne z Twoją obserwacją dziecka.

3. Komunikacja: Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z przyszłą szkołą podstawową i zapytaj o ich oczekiwania oraz procedury.

Nauczyciele

1. Obserwacja i Dokumentacja: Obserwuj dziecko w różnych sytuacjach, zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Zapisz swoje spostrzeżenia.

2. Współpraca z Rodzicami: Rodzice znają swoje dzieci najlepiej. Ich obserwacje są cennym uzupełnieniem profesjonalnej opinii.

3. Interdyscyplinarny Zespół: Jeśli to możliwe, zorganizuj spotkanie z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami, którzy mogą mieć wpływ na ocenę gotowości dziecka do nauki szkolnej.

Z korzystaniem z naszego darmowego wzoru pisma, stawiasz pierwszy krok na drodze do sprawnego i efektywnego przejścia Twojego dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, nauczycielem, czy dyrektorem placówki, mamy nadzieję, że znajdziesz w nim dużą wartość.

Share This