Przykład informacji o imprezie pożegnalnej kolegi. Poniżej  dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

............................. dnia ..............................

Adresat:................................

 

Informacja o imprezie pożegnalnej kolegi

Szanowni Koledzy,

w imieniu zespołu …………………………………… chcę poinformować, iż planujemy zorganizowanie imprezy pożegnalnej dla naszego kolegi ………………………………….. , który to z dniem …………………………… przechodzi na świadczenia emerytalne.

W podzięce za lata współpracy chcemy podarować mu ……………………………. . W związku z powyższym proszę o przekazywanie kwoty …………………. do kierownika zespołu Pana ………………………..……..… . Ponadto powyższa kwot proszę przekazać do dnia ………………………. . 

Imprezę planowana jest na dzień …………………………….. od godziny …………………….. do ostatniego imprezowicza. 

Proszę o potwierdzenie udziału w imprezie pożegnalnej.

 

Z poważaniem,

....................................................

(podpis)

 

Informacja o imprezie pożegnalnej kolegi
Oceń pismo