Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o alimenty

Przykładowe podanie o alimenty na dziecko, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…….……………………..
(miejscowość i data)

Sąd Rejonowy
w ………….………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód: małoletni(-a) ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) PESEL: …………………………..   reprezentowany przez matkę/ojca  ………………………… PESEL: …………..……….…………. zam. ………………………………………………………………..………………..….……………  (adres zamieszkania) 

Pozwany(-a): …………………………………., (imię i nazwisko)  zam. ……………………………………………..  (adres zamieszkania)

 

Wartość przedmiotu sporu: ……….…………. zł.  (roczna wartość alimentów)

PODANIE O ALIMENTY

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) ……………………………………… wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego(-j) ………………….………………… na rzecz małoletniego(j) …………………………………………… tytułem alimentów kwoty ……………………… zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) …………………….……………… poczynając od dnia ……..…..……….; płatnej do …………………..…..-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę;

3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.

 

Uzasadnienie

Małoletni powód …………………………. urodził się w dniu ……………………… 

w miejscowości ……………………. jest synem pozwanego ……………………………… . 

W załączeniu jako odwód akt urodzenia dziecka.

Od dnia narodzin dziecka pozwany unika kontaktu z potomkiem, nie łoży na jego utrzymanie. Ojciec dziecka pracuje dorywczo w firmie ………………………. w miejscowości ………………………….. na stanowisku …………………………… . Nie jestem w stanie podać kwoty jego dochodu. Pozwany nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Mieszka wraz ze swoim bratem w mieszkaniu po rodzicach. Nigdy nie została ustalona kwota alimentów, ponieważ od narodzin dziecka kontakt z pozwanym jest praktycznie niemożliwy. Małoletni ……………………… uczęszcza do przedszkola za które powódka ponosi opłaty w wysokości ………………. zł, ponadto dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia z rytmiki oraz zajęcia sportowe za które co miesiąc powódka ponosi opłatę w wysokości ………………. zł. Ponadto małoletni ma zdiagnozowaną chorobę …………………………., w związku z czym należy wykupywać drogie i specjalistyczne leki. Kilkukrotnie pozwany był informowany o ponoszonych przez powódkę comiesięcznych kosztach utrzymania małoletniego, jednak nigdy żadna należność nie została zwrócona. Co miesiąc na małoletniego powódka przeznacza ………………….. zł. Powódka pracuje w firmie …………………….. w miejscowości …………………………. na stanowisku ……………………. . Miesięczny dochód brutto to …………………… . Powódka wraz z małoletnim mieszka w wynajmowanym mieszkaniu za które ponosi opłatę comiesięczną opłatę w wysokości ……………….., ponadto koszty utrzymania mieszkania to ……………………. zł. 

 

                                                  ………………………………………

(czytelny podpis)

Załączniki:

  1. pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
  3. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego,
  4. zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica, który składa wniosek.
  5. rachunki, paragony dotyczące opłat ponoszonych na dziecko

 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Podania o Alimenty Może Być Kluczowym Elementem w Walce o Sprawiedliwość Finansową?

Sprawy alimentacyjne są złożonym i często emocjonalnym aspektem prawa rodzinengo. Własnoręczne sformułowanie profesjonalnego podania o alimenty może być trudne, zwłaszcza w sytuacjach stresujących, jak rozwód czy separacja. Oto, dlaczego skorzystanie z naszego darmowego wzoru podania o alimenty może być dla Ciebie korzystne. Wzór ten został zaprojektowany, aby spełnić wszystkie formalne wymogi oraz jasno i precyzyjnie przedstawiać Twoje roszczenia.

Co Zyskujesz, Korzystając z Naszego Wzoru?

Zrozumienie Formalności

Nie każdy jest prawnikiem, ale każdy ma prawo do sprawiedliwości. Nasz wzór pomaga zrozumieć, jakie informacje są kluczowe w podaniu o alimenty. Zawiera on wszystkie wymagane sekcje, takie jak dane stron, uzasadnienie, a także wykaz dochodów i wydatków.

Oszczędność Czasu i Nerwów

Pisanie podania o alimenty od podstaw może być nie tylko czasochłonne, ale również stresujące. Nasz wzór pozwala na oszczędność czasu, koncentrując się na najważniejszych elementach, co pozwala uniknąć pomyłek i niedomówień.

Możliwość Personalizacji

Nasz wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, dzięki czemu jest łatwy do edycji i personalizacji. Możesz dostosować treść zgodnie z Twoją indywidualną sytuacją finansową, rodziną i innymi unikalnymi okolicznościami.

Bezpieczeństwo i Pewność

Podanie o alimenty jest dokumentem prawnym, który wymaga precyzji i odpowiedniego sformułowania. Nasz wzór został przygotowany z myślą o tych aspektach, dając Ci pewność, że Twój wniosek będzie profesjonalny i zgodny z obowiązującym prawem.

Dostępność i Bezpieczeństwo

Nasz wzór jest dostępny online i można go pobrać w każdym momencie, 24/7. Jest to narzędzie całkowicie darmowe i opracowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych.

Podsumowanie

Wniosek o alimenty to złożona kwestia, która wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Nasz darmowy wzór podania o alimenty oferuje solidną podstawę, która może pomóc Ci w przejściu przez ten trudny proces z większym spokojem i pewnością. Nie tylko ułatwia on przygotowanie wniosku, ale również podnosi Twoje szanse na uzyskanie sprawiedliwego i adekwatnego wsparcia finansowego dla Ciebie i Twoich bliskich. Skorzystaj z naszego profesjonalnego i darmowego wzoru i zadbaj o swoją przyszłość już teraz.

Share This