edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o egzamin klasyfikacyjny w gimnazjum, liceum, technikum czy na dowolnym etapie edukacyjnym. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

……………….…………………………….…………………….
(klasa)

…….……………………..
(miejscowość i data)

Do Dyrektora

……………………..…………………………..
(nazwa szkoły)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z następujących przedmiotów:

  1. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….
  2. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….
  3. …………….………. - przedmiot prowadzony przez …………………….


Swoją prośbę motywuję tym, że z powodu ciężkiej sytuacji rodzinnej oraz finansowej nie byłem w stanie uczestniczyć we wszystkich lekcjach. Co z kolei uniemożliwiło mi zaliczenia z powyższych przedmiotów. Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu edukacji.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

…………………………………………
podpis rodziców (prawnych opiekunów)

…………………………………..
podpis ucznia

Opinia Wychowawcy
:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………Opiniuje powyższy wniosek pozytywnie /negatywnie.
*

……………………………
wychowawca klasy
Decyzja Rady Pedagogicznej:

Rada Pedagogiczna wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na przeprowadzenie wnioskowanych egzaminów.

………………………………
data i podpis dyrektora Szkoły
* - niepotrzebne skreślićPliki do pobrania: