Przykładowe podanie o egzamin klasyfikacyjny w gimnazjum, liceum, technikum czy na dowolnym etapie edukacyjnym. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(klasa)

…….……………………..
(miejscowość i data)

Do Dyrektora
……………………..…………………………..
(nazwa szkoły
……………….………………………
……………….………………………

 

 PODANIE O EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z następujących przedmiotów:

  1. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….
  2. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….
  3. …………….………. – przedmiot prowadzony przez …………………….

Swoją prośbę motywuję tym, że z powodu ciężkiej sytuacji rodzinnej oraz finansowej nie byłem w stanie uczestniczyć we wszystkich lekcjach. Co z kolei uniemożliwiło mi zaliczenia z powyższych przedmiotów. Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu edukacji.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

[kkstarratings]

…………………………………………

podpis rodziców (prawnych opiekunów)     

…………………………………..

podpis ucznia