Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o egzamin komisyjny

Przykładowe podanie o egzamin komisyjny na dowolnym etapie edukacyjnym, wraz z krótkim uzasadnieniem. Naszym przykładem można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność)
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………………………….

…….……………………..
(miejscowość i data)
……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
 

PODANIE O EGZAMIN KOMISYJNY

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego z przedmiotu …………………………………….. prowadzonego przez ……………………………….………….. .

Przystąpiłam/em zarówno do egzaminu sesyjnego jak i poprawkowego, z którego otrzymałam/em ocenę niedostateczną.

Niniejsze podanie motywuję faktem, iż z powodów zdrowotnych, trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej musiałam/em podjąć pracę o charakterze dorywczym. Nadmieniam jednak, iż bardzo zależy mi na kontynuowaniu dalszej edukacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Decyzja Dziekana / Rektora:

Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.

Proponowany termin egzaminu komisyjnego: 

dzień …………………………………….., godz. ………………..

……………………………………………………… 

data / podpis i pieczęć

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Korzystanie z Naszego Darmowego Wzoru Podania o Egzamin Komisyjny Może Być Decydującym Krokiem na Twojej Akademickiej Ścieżce?

Studia to nie tylko okres nauki i rozwijania swoich umiejętności, ale również czas, w którym każdy student musi zmierzyć się z różnego rodzaju wyzwaniami. Czasem są to egzaminy, które, z różnych powodów, mogą okazać się trudne do zaliczenia. W takich sytuacjach egzamin komisyjny często jest ostatnią deską ratunku. Nasz darmowy wzór podania o egzamin komisyjny dla studenta został stworzony, aby ułatwić Ci proces ubiegania się o taką możliwość i zwiększyć Twoje szanse na sukces.

Znaczenie Profesjonalizmu

Opracowany przez specjalistów z dziedziny prawa i edukacji wyższej, nasz wzór podania jest nie tylko zgodny z formalnymi wymogami, ale również strukturalnie i językowo dostosowany do standardów akademickich. To narzędzie, które zwiększa Twoje szanse na pozytywną odpowiedź z uczelni.

Oszczędność Czasu i Energii

Napisanie skutecznego podania o egzamin komisyjny może być zadaniem wymagającym i czasochłonnym. Nasz wzór pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i wysiłek, dostarczając gotowy szablon, który wymaga jedynie niewielkich modyfikacji i uzupełnienia własnymi danymi.

Możliwość Personalizacji

Oferujemy wzór w formatach PDF i DOC, umożliwiając jego edycję i dostosowanie do Twoich osobistych potrzeb. Każda sytuacja jest unikatowa, a nasz wzór daje Ci możliwość uwypuklenia tych aspektów Twojego przypadku, które są najważniejsze dla uzyskania pozytywnej decyzji.

Bezpłatność i Łatwa Dostępność

W dobie cyfryzacji dostęp do odpowiednich zasobów nie powinien być utrudniony. Dlatego nasz wzór podania jest dostępny online i całkowicie darmowy. Możesz pobrać go w każdym miejscu i o każdej porze, nie martwiąc się o dodatkowe koszty czy procedury.

Podsumowanie

Decyzja o ubieganiu się o egzamin komisyjny jest ważnym krokiem na drodze do akademickiego sukcesu. Nasz darmowy wzór podania oferuje profesjonalne i efektywne narzędzie, które znacząco ułatwia cały proces. Jest on przemyślany, łatwo dostosowalny i co najważniejsze, całkowicie darmowy. Nie ryzykuj negatywnej odpowiedzi spowodowanej niewłaściwym przygotowaniem podania. Skorzystaj z naszego wzoru i podejmij świadomy krok w kierunku Twojego akademickiego sukcesu.

Share This