edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla studenta. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

……………….…………………………….…………………….
(rok studiów)

…….……………………..
(miejscowość i data)

Do Dziekana

……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..PODANIE O EGZAMIN POPRAWKOWY
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na umożliwienie mi podejścia do egzaminu poprawkowego z następujących przedmiotów:

  1. …………….………. - wykładowca …………………….
  2. …………….………. - wykładowca …………………….
  3. …………….………. - wykładowca …………………….


Niniejszą prośbę motywuję tym, że z przyczyn osobistych nie zdałem powyższych przedmiotów w pierwszym terminie.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.


…………………………………..
podpis studenta

Decyzja Dziekana:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………Opiniuje powyższy wniosek pozytywnie /negatywnie.*

……………………………
data i podpisPliki do pobrania: