Przykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla studenta. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(rok studiów)

…….……………………..
(miejscowość i data)
 

Do Dziekana
……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

 

PODANIE O EGZAMIN POPRAWKOWY

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na umożliwienie mi podejścia do egzaminu poprawkowego z następujących przedmiotów:

  1. …………….………. – wykładowca …………………….
  2. …………….………. – wykładowca …………………….
  3. …………….………. – wykładowca …………………….

Niniejszą prośbę motywuję tym, że z przyczyn osobistych nie zdałem powyższych przedmiotów w pierwszym terminie.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

 

…………………………………..

podpis studenta

Decyzja Dziekana:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Opiniuje powyższy wniosek pozytywnie /negatywnie.*

……………………………

data i podpis

 

Podanie o egzamin poprawkowy dla studenta
Oceń pismo