edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o najem lokalu użytkowego, garażu, lub miejsca postojowego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..PODANIE O NAJEM GARAŻU/ MIEJSCA POSTOJOWEGO/ LOKALU UŻYTKOWEGO *


Wnoszę o najem garażu/miejsca postojowego/lokalu użytkowego w miejscowości (niepotrzebne skreślić) ……………………………………………… przy ulicy ………………………………………….. .
Powierzchnia to ……………………. m 2 . Ponadto oświadczam, iż nie zalegam z żadnymi opłatami za najem jakichkolwiek lokali od władz Miasta …………………………. . Zobowiązuję się co terminowego uiszczania opłaty w kwocie …………….. zł w terminie …………………………. .

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.


Z poważaniem
………………………………….
Pliki do pobrania: