Przykładowe podanie o najem lokalu użytkowego, garażu, lub miejsca postojowego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)

……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)
……………….………………………
nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
 

PODANIE O NAJEM GARAŻU / MIEJSCA POSTOJOWEGO / LOKALU UŻYTKOWEGO

Wnoszę o najem garażu/miejsca postojowego/lokalu użytkowego w miejscowości (niepotrzebne skreślić)

……………………………………………… przy ulicy ………………………………………….. . 

Powierzchnia to ……………………. m 2 . Ponadto oświadczam, iż nie zalegam z żadnymi opłatami za najem jakichkolwiek lokali od władz Miasta …………………………. .
Zobowiązuję się co terminowego uiszczania opłaty w kwocie …………….. zł w terminie …………………………. .

Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

………………………………….

 

[kkstarratings]