edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o nie skreślanie z listy studentów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..PODANIE O COFNIĘCIE DECYZJI
O SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW


Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie decyzji o wykreśleniu mnie z listy studentów w roku akademickim ………………. / ……………… Wydziału …………………………………….… z dnia …………………….. .
Przyczyną skreślenia było:
1) niepodjęcia studiów,
2) ewidentny brak postępu w nauce,
3) brak zaliczenia semestru w terminie określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego albo, w przypadku studentów ostatniego roku studiów, w terminie określonym w uchwale rady wydziału,
4) nieuiszczenie w wyznaczonym terminie opłat związanych z nauczaniem.


Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.……………………………………….
(czytelny podpis studenta)
Pliki do pobrania: