edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o opiekę nad dzieckiem. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Niniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o udzielenie mi dnia wolnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 …………………………………………. urodzonego w dniu ……………………………… . Ponadto nadmieniam, iż ojciec dziecka nie korzystał i nie będzie korzystał z przysługujących dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem w roku ……………..….


……………………………………
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę na udzielenie ww. urlopu

________________________
(podpis pracodawcy)Pliki do pobrania: