Przykładowe podanie o opiekę nad dzieckiem. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.

………………………………….……….
(imię i nazwisko)
…………………………………….…….
(adres do korespondencji)
….…………………………….……….…
……………….………………………….
(telefon kontaktowy)
….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………………..…………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Niniejszym wnioskiem zwracam się z prośbą o udzielenie mi dnia wolnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 …………………………………………. 
urodzonego w dniu ………………………………  . Ponadto nadmieniam, iż ojciec dziecka nie korzystał i nie będzie korzystał
z przysługujących dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem w roku ……………..….

……………………………………

(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę na udzielenie ww. urlopu  

  ________________________

                 (podpis pracodawcy)

 

[kkstarratings]