Przykład podania o przedłużenie umowy o pracę po okresie próbnym na czas nieokreślony. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ

Zwracam się z prośbą o przedłużenie mi umowy o pracę w firmie ………………………..…. .

Umowa o pracę została zawarta na okres od dnia ……………………. do dnia ………………….., w pełnym wymiarze czasu, na stanowisku ……………………….. . Umowa ta wygasa w dniu ……………………. .

Praca w firmie ……………………………… daje mi ogromną satysfakcję zarówno zawodową jak i osobistą. Umożliwia również rozwój dotychczas zdobytych umiejętności oraz wiedzy. Dałam/em się poznać jako pracownik sumienny, rzetelnie wykonujący powierzone mi obowiązki.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

………………………………..

 

[kkstarratings]