Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego

Przykładowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(stanowisko)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
…….……………………..
(miejscowość i data)

Zakładowy Fundusz Zdrowotny
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

Wnioskodawca …………………………………………………………………………………..
                                                         (imię i nazwisko)

Data urodzenia  ……………………………………………..…..…………………
                                                    (dzień – miesiąc rok)

Adres do korespondencji …………………………………………………………………

telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..

Staż pracy ………………………….., 

Członkowie najbliższej rodziny zamieszkali wspólnie, którzy pozostają na całkowitym lub częściowym utrzymaniu wnioskodawcy:

……………………………………………………………………………………………….
                    (imię nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy / nauki)

……………………………………………………………………………………………….
                    (imię nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy / nauki)

……………………………………………………………………………………………….
                    (imię nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy / nauki)

……………………………………………………………………………………………….
                    (imię nazwisko, wiek, stopień pokrewieństwa, miejsce pracy / nauki)

     Powyższy wniosek uzasadniam tym, iż …………………………………………………………………     

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, iż treść pouczenia art. 233 § 1 kk jest mi znana. Średni miesięczny przychód brutto ze wszystkich źródeł (po przeliczeniu z ostatnich 3 – ech miesięcy) na 1-go członka w mojej …….…….. osobowej rodzinie wynosi ……………….. złotych.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych na potrzeby Funduszu Zdrowotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

………………………………..

(podpis)

Załączniki:

 ……………………..

……………………..

…………………….

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Naszego Darmowego Wzoru Podania o Przyznanie Zapomogi z Funduszu Zdrowotnego Jest Doskonałym Wyborem?

Stanie przed niespodziewaną sytuacją zdrowotną czy finansową jest jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu. Aplikowanie o środki z funduszu zdrowotnego może stać się dodatkowym obciążeniem, jeżeli nie wiemy, jak prawidłowo złożyć takie podanie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie darmowy wzór podania o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego, który ma na celu ułatwienie Ci tego procesu. Oto kilka kluczowych zalet, które wynikają z korzystania z naszego wzoru.

Profesjonalizm i Zgodność z Normami

Nasz wzór podania został starannie przygotowany z uwzględnieniem wszelkich norm prawnych i proceduralnych związanych z przyznawaniem środków z funduszu zdrowotnego. Dzięki temu możesz być pewien, że Twoje podanie zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Oszczędność Czasu i Zminimalizowanie Stresu

Zrozumienie, jakie dokumenty są potrzebne i jak je prawidłowo wypełnić, może być nie tylko czasochłonne, ale i stresujące. Nasz wzór jest kompletny i gotowy do wypełnienia — wystarczy dodać swoje indywidualne informacje, co znacząco przyspiesza cały proces i redukuje poziom stresu.

Dostępność w Różnych Formatach

Nasz wzór jest dostępny w najpopularniejszych formatach (PDF, DOC), dzięki czemu można go łatwo edytować na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie. Daje to elastyczność w dostosowaniu podania do własnych potrzeb.

Bezpłatne Korzystanie

Otrzymywanie zapomogi z funduszu zdrowotnego często jest związane z trudną sytuacją finansową. W takim kontekście, każda dodatkowa opłata może być uciążliwa. Dlatego oferujemy nasz wzór podania o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego całkowicie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów czy opłat.

Podsumowanie

Kiedy zmagasz się z trudnościami zdrowotnymi lub finansowymi, ostatnią rzeczą, na którą masz czas i energię, jest zastanawianie się nad formalnościami. Nasz darmowy wzór podania o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego to narzędzie, które może znacząco ułatwić Ci życie w tym trudnym okresie. Oferuje on profesjonalizm, oszczędność czasu, elastyczność oraz jest całkowicie bezpłatny. W tak krytycznym momencie, warto korzystać z wsparcia, które naprawdę pomaga.

Share This