Przykładowe podanie o rozłożenie na raty mandatu, grzywny, zadłużenia lub czesnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O ROZŁOŻENIE NA RATY

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozłożenie na raty opłaty z tytułu …………………………..

…………………………………….. .

(grzywny/należności sądowych sądowych/podatku/ itp)

Kwota do zapłaty to ……………… zł. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej oraz materialnej, nie jestem w stanie jednorazowo uiścić powyższej kwoty. Zobowiązuję się natomiast do zapłaty w następujących ratach:

  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………

Z poważaniem

………………………………..

Załączniki:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

 

Podanie o rozłożenie na raty
Oceń pismo