edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o skreślenie z listy studentów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa uczelni)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..


PODANIE O SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW
Niniejszym zwracam się o wykreślenie mnie z listy studentów w roku akademickim ………………. / ……………… . Prośbę swym motywuję tym, iż podjęłam pracę w zmianowym wymiarze godzinowym. Studia kolidowałyby z moim grafikiem pracy, nie chcąc opuszczać zajęć jestem zmuszona zrezygnować ze studiów.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.………………………………………. (czytelny podpis studenta)


Pliki do pobrania: