Przykładowe podanie o skreślenie z listy studentów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

 PODANIE O SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

Niniejszym zwracam się o wykreślenie mnie z listy studentów w roku akademickim ………………. / ……………… . Prośbę swym motywuję tym, iż podjęłam pracę w zmianowym wymiarze godzinowym. Studia kolidowałyby z moim grafikiem pracy, nie chcąc opuszczać zajęć jestem zmuszona zrezygnować ze studiów. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

 

Podanie o skreślenie z listy studentów
Oceń pismo