Przykładowe podanie o staż w urzędzie gminy, miasta, w szkole czy w szpitalu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O STAŻ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu w Państwa firmie. zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku ……………………………………..……………… .

W chwili obecnej jestem uczennicą/studentką na uczelni …………………………………… o kierunku ……………………………….. . Staż na powyższym stanowisku pomoże mi w rozwijaniu zainteresowań oraz zdobywać doświadczenie. W przyszłości zwiążę wykonywanie zawodu w powyższej dziedzinie.

Cechuje mnie sumienność, życzliwość oraz punktualność. Z ochotą podejmuję się nowych obowiązków i wyzwań. Dokładam wszelkich starań aby samodzielnie wykonywać powierzone mi zadania. Od kilku lat tematyka ………………….…………… jest mi bliska. Staż w Państwa firmie umożliwi mi poszerzanie moich zainteresowań.

W załączniku przesyłam Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku. Jeśli zajdzie konieczność to z przyjemnością spotkam się z Państwem aby osobiście omówić możliwość mojego stażu.

 

Z poważaniem

…………………………………..

Załączniki

1. Curriculum Vitae

2. List motywacyjny

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Podanie o staż
Oceń pismo