edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o stypendium socjalne, sportowe lub naukowe. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa uczelni)
…...………………………………………..
……...……………………………………..
……...……………………………………..PODANIE O STYPENDIUM
Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi stypendium naukowego/socjalnego na rok akademicki ……………. / …………….. . Jestem studentką …….. roku na wydziale ……………………………. o kierunku ……………………… .Otrzymałam średnią ………….. . Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczonego na obowiązkowe oraz dodatkowe pomoce dydaktyczne.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

………………………………………. (czytelny podpis studenta)Pliki do pobrania: