Przykładowe podanie o stypendium socjalne, sportowe lub naukowe. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
……………….………………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O STYPENDIUM

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi stypendium naukowego/socjalnego na rok akademicki ……………. / …………….. . Jestem studentką …….. roku na wydziale ……………………………. o kierunku ……………………… .Otrzymałam średnią ………….. . Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczonego na obowiązkoweoraz dodatkowe pomoce dydaktyczne.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

 

[kkstarratings]