edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o umorzenie opłaty za studia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..PODANIE O UMORZENIE OPŁATY ZA STUDIA


Zwracam się z prośbą o anulowanie zadłużenia, które wynosi …………………. zł. Powyższy dług powstał z uwagi na nieopłacenie czesnego w wyznaczonym terminie. Przyczyną zadłużenia jest fakt, iż jestem samotną matką wychowującą dwójkę dzieci w wieku ……………… . Ponadto w ostatnim czasie zostałam zwolniona z firmy ……………………….. . Od dnia ………………… do chwili obecnej jestem zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak nie ma dla mnie ofert pracy.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.


……………………………………….
(czytelny podpis studenta)

Załączniki:
……………………..
……………………..
…………………….

Z poważaniem
………………………………….Pliki do pobrania: