Przykładowe podanie o umorzenie opłaty za studia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
(kierunek studiów / specjalność )
………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)

Nr albumu ……………….………………………

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa uczelni)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O UMORZENIE OPŁATY ZA STUDIA

Zwracam się z prośbą o anulowanie zadłużenia, które wynosi …………………. zł. Powyższy dług powstał z uwagi na nieopłacenie czesnego w wyznaczonym terminie. Przyczyną zadłużenia jest fakt, iż jestem samotną matką wychowującą dwójkę dzieci w wieku ……………… . Ponadto w ostatnim czasie zostałam zwolniona z firmy ……………………….. . Od dnia ………………… do chwili obecnej jestem zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak nie ma dla mnie ofert pracy.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

 

……………………………………….

(czytelny podpis studenta)

Załączniki:

 ……………………..

……………………..

…………………….

 

 

Podanie o umorzenie opłaty za studia
Oceń pismo