Przykład podania o urlop ojcowski. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(stanowisko)
……………….………………………
(telefon kontaktowy)

…….……………………..
(miejscowość i data)

……………….………………………
(nazwa firmy/instytucji)
……………….………………………
……………….………………………
……………….………………………

 

PODANIE O URLOP OJCOWSKI

Jako ojciec/prawny opiekun* dziecka(i) zwracam się z uprzejmą prośbą
o udzielenie urlopu tacierzyńskiego na: ..........................................................................
                                                                             (imię i nazwisko, data urodzenia dziecka(i))
w wymiarze  ………………… tygodni, w okresie od dnia ………………………………… roku
do dnia ………………….. roku

Ponadto oświadczam, iż nie korzystałem z urlopu ojcowskiego aby pełnić osobistą opiekę nad dzieckiem  ……………………………….. oraz nie przyjmowałem zasiłku  macierzyńskiego z innego tytułu. 

Z wyrazami szacunku

……………………………………….

Załącznik: 

………………………………….

………………………………….

_________

* niewłaściwe skreślić.

 

[kkstarratings]