edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o urlop ojcowski. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

………………………………….……….
(stanowisko)

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
…...………………………………………..
……………………………………………..
(nazwa działu)
……...……………………………………..
PODANIE O URLOP OJCOWSKI

Jako ojciec/prawny opiekun* dziecka(i) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu tacierzyńskiego na: .......................................................................... (imię i nazwisko, data urodzenia dziecka(i)) w wymiarze ………………… tygodni, w okresie od dnia ………………………………… roku do dnia ………………….. roku

Ponadto oświadczam, iż nie korzystałem z urlopu ojcowskiego aby pełnić osobistą opiekę nad dzieckiem ……………………………….. oraz nie przyjmowałem zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.


Z wyrazami szacunku
……………………………………….

Załącznik:
………………………………….
………………………………….
_________
* niewłaściwe skreślić.Pliki do pobrania: