edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o urlop wychowawczy. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
………………………………….……….
(imię i nazwisko)

………………………………….……….
(stanowisko)

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
…...………………………………………..
……………………………………………..
(nazwa działu)
……...……………………………………..
PODANIE O URLOP WYCHOWAWCZY

Aby zapewnić należytą opieki nad moim dzieckiem:
.....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)
zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego w wymiarze ……………… w okresie od dnia ............................................... do dnia .................................................

Ponadto nadmieniam, iż do dnia dzisiejszego:
1. nie korzystałam(em) / korzystałam(em) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez ..................................................................................... (liczba tygodni lub miesięcy)
2. drugi rodzic dziecka korzystał / nie korzystał* z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko przez .................................................................................... (liczba tygodni lub miesięcy)……………………………………….
(podpis pracownika)
Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna dziecka
Deklaruję, iż nie chcę wykorzystać urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku drugiego rodzica (opiekuna) dziecka.
....................................................
(podpis drugiego rodzica/opiekuna dziecka)Pliki do pobrania: