Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej

Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………….………………………
(imię i nazwisko)
……………….………………………
(adres do korespondencji)
……………….………………………
……………….………………………
(telefon kontaktowy)
……………….………………………
(adres e-mail)
…….……………………..
(miejscowość i data)

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
w ……………………………

 

PODANIE O WYDANIE POZWOLENIA NA POSIADANIE BRONI PALNEJ

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w …………………………….. o wydanie zezwolenia na posiadanie broni palnej typu ………….………  w ilości sztuk ……………….. . Broń ta użytkowana będzie do celów ………………………………. . 

Niniejszy wniosek uzasadniam tym, iż ………..…………………………………………………. ………………………………………………………………..

DANE PERSONALNE:

……………………………………………………… s./c. …………………………………
(imiona i nazwisko)

………………………………………………………………………..……….……………..
(imię i nazwisko rodowe matki)

………………… urodzony w …………………….., PESEL ……….……………………………
(data urodzenia)

………………………………………………………….……………………………………
(adres zamieszkania/przebywania)

………………………………………………………….………………………………
(adres do korespondencji)

Z poważaniem

…………………………………..

Załączniki do wniosku:
– orzeczenie lekarskie
– orzeczenie psychologiczne
– dokumenty potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim
– dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji
– licencja właściwego polskiego związku sportowego
– 2 zdjęcia w formacie 3×4 cm
– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń

 

Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystanie z Naszego Darmowego Wzoru Podania o Pozwolenie na Posiadanie Broni Palnej to Strzał w Dziesiątkę?

Pozwolenie na posiadanie broni palnej to poważna sprawa, która wymaga przejścia przez różnorodne formalności. Nawet jeżeli spełniasz wszystkie kryteria, musisz jeszcze złożyć stosowne podanie, które będzie Twoją wizytówką w oczach urzędników. Zamiast spędzać czas na tworzeniu podania od zera, dlaczego by nie skorzystać z naszego darmowego wzoru? Oto kilka solidnych argumentów, które przekonają Cię, że to dobra decyzja.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Sprawa posiadania broni palnej jest niezwykle poważna i podlega ścisłym przepisom prawa. Nasz wzór został stworzony we współpracy z prawnikami specjalizującymi się w tej dziedzinie, dzięki czemu jest zgodny z aktualnymi przepisami i zawiera wszystkie niezbędne informacje. 

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Opracowanie podania, które spełni wszystkie formalne wymagania, może być skomplikowane i czasochłonne. Nasz wzór jest gotowy do użycia — wystarczy wprowadzić swoje dane osobowe i ewentualne dodatkowe informacje. To oszczędność czasu, którą możesz wykorzystać na inne ważne rzeczy.

Elastyczność i Dostosowanie

Nasz wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co daje Ci dużą swobodę w jego edycji. Chcesz szybko wydrukować i zanieść do urzędu? Wybierz PDF. Masz potrzebę wprowadzenia zmian lub dostosowania treści? Format DOC jest dla Ciebie.

Darmowość

Tak, dobrze czytasz. Nasz wzór jest całkowicie darmowy. Nie ma żadnych ukrytych kosztów czy warunków. Otrzymujesz profesjonalnie przygotowany dokument, który możesz wykorzystać bez wydawania ani grosza.

Mniejsze Ryzyko Błędów

Wszystko jest już za Ciebie zrobione: od formatowania, przez język, aż po zawartość merytoryczną. Dzięki temu ryzyko jakiejkolwiek pomyłki czy niedoprecyzowania jest zredukowane do minimum. 

Podsumowanie

Otrzymanie pozwolenia na posiadanie broni palnej to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wielu formalności. Z pomocą przychodzi nasz darmowy wzór podania, który nie tylko upraszcza cały proces, ale również zwiększa Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Dlatego nie zwlekaj i skorzystaj z tej wygodnej i niezawodnej opcji. To naprawdę strzał w dziesiątkę!

Uwaga: Zanim złożysz podanie, upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania prawne i że jesteś świadomy obowiązków oraz odpowiedzialności związanej z posiadaniem broni palnej. Wzór podania jest jedynie narzędziem ułatwiającym proces i nie zastępuje profesjonalnej porady prawnej.

Share This