edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowe podanie o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)

…….……………………..
(miejscowość i data)


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ……………………………
PODANIE O WYDANIE POZWOLENIA NA POSIADANIE BRONI PALNEJ
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w …………………………….. o wydanie zezwolenia na posiadanie broni palnej typu ………….……… w ilości sztuk ……………….. . Broń ta użytkowana będzie do celów ………………………………. .
Niniejszy wniosek uzasadniam tym, iż ………..…………………………………………………. ……………………………………………………………….. .DANE PERSONALNE:
……………………………………………………… s./c. ………………………………… (imiona i nazwisko) ………………………………………………………………………..……….…………….. (imię i nazwisko rodowe matki) ………………… urodzony w …………………….., PESEL ……….…………………………… (data urodzenia)
………………………………………………………….…………………………………… (adres zamieszkania/przebywania)
………………………………………………………….……………………………… (adres do korespondencji)Z poważaniem
…………………………………..Załączniki do wniosku: - orzeczenie lekarskie - orzeczenie psychologiczne - dokumenty potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji - licencja właściwego polskiego związku sportowego - 2 zdjęcia w formacie 3x4 cm - potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń


Załączniki:

  1. Świadectwo dojrzałości
  2. Dyplom ukończenia studiów*
  3. Dokument stwierdzający dotychczasowy przebieg studiów (indeks)
  4. Fotografie (3 lub 4 szt.)
Pliki do pobrania: