edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład podania o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu, którym można się wzorować tworząc swój dokument. Może także służyć jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………….……….…….
(adres do korespondencji)

……………….…………………………….…………………….
(telefon kontaktowy)
…………………………………..……………
(kierunek studiów / specjalność )

………………………………..………………
(studia stacjonarne / niestacjonarne)


Nr albumu .....................................

…….……………………..
(miejscowość i data)


……………………..…………………………..
(nazwa uczelni)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..
PODANIE O WYZNACZENIE
DODATKOWEGO TERMINU EGZAMINU
Uprzejmie zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu z przedmiotu …………………….……….., który prowadzony jest przez …………………………………………………… . Na kierunku ……………………………….. , semestru ……………………….. w roku akademickim …………….. / …………….. .
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z wyrazami szacunku
……………………………………….

(czytelny podpis studenta)Decyzja Dziekana / Rektora:
Opiniuję pozytywnie / negatywnie* wniosek studenta.
Sugerowany termin egzaminu dodatkowego:
dzień ............................................, godz. ………………..

...............................................................
data / podpis i pieczęćPliki do pobrania: