Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Przykładowy pozew o sprostowanie świadectwa pracy wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w …………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

W związku z  odmową  sprostowania świadectwa pracy z dnia ……………………… przez pozwanego pracodawcę powód wnosi o:

1. Orzeczenie w wyroku że prostuje się świadectwo pracy powoda wydane w dniu ………………… 

przez pozwanego pracodawcę w następujący sposób: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z 

kosztami zastępstwa. 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

5. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi wydanemu z uznania i wyrokowi zaocznemu. 

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej . 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 97 § 2 K. P. i § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282). Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda z dnia ………………………………………………………………………… o sprostowanie świadectwa pracy.

Dowód: pismo pozwanego z dnia……………………………………………………………………………………

Pozwany w piśmie z dnia ……………….. bez podania przyczyny odmówił sprostowania świadectwa pracy, zatem powód zachowując ustawowy siedmiodniowy termin wnosi o sprostowanie.

Powód powołuje się na okoliczności, jednoznacznie potwierdzające, że świadectwo pracy jest niezgodne z prawdą, a w szczególności: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Pozwu o Sprostowanie Świadectwa Pracy – Plus Porady Ekspertów

Świadectwo pracy to dokument o znaczącej wadze, który często stanowi podstawę do podejmowania decyzji przez przyszłych pracodawców. Jeżeli zauważysz, że Twoje świadectwo pracy zawiera nieprawidłowości, błędy lub wprowadza w błąd w kwestii Twojego doświadczenia zawodowego i umiejętności, masz prawo złożyć pozew o jego sprostowanie. Oto dlaczego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru pozwu o sprostowanie świadectwa pracy, wzbogaconego o praktyczne porady.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Nasz wzór jest starannie przygotowany przez prawników specjalizujących się w prawie pracy. Dzięki temu masz pewność, że dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami i wykorzystuje odpowiednią terminologię prawną.

Oszczędność Czasu i Energii

Ręczne przygotowanie pozwu może być czasochłonne i stresujące, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w obszarze prawnym. Nasz wzór jest łatwy do uzupełnienia i pozwala na szybkie dostosowanie go do Twojego konkretnego przypadku.

Wygoda i Dostępność

Wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co pozwala na szybkie i łatwe edytowanie. Możesz go pobrać w każdym miejscu i o każdej porze, co dodatkowo zwiększa Twoją szansę na szybkie rozwiązanie problemu.

Ekspertowe Porady

1. Zgromadź Dowody: Jeśli masz dostęp do dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje roszczenia (np. korespondencja e-mailowa, umowy, zasady regulaminowe firmy), załącz je do pozwu.

2. Skonsultuj się z Prawnikiem: Nawet najlepszy wzór nie zastąpi indywidualnej konsultacji z prawnikiem. Ekspercka opinia może dać Ci pewność, że Twoje działania są właściwe i zgodne z prawem.

3. Sprawdź Terminy: Pamiętaj o terminach na złożenie pozwu. Spóźnienie może negatywnie wpłynąć na efekt końcowy.

4. Ustal Ścieżkę Odwoławczą: Upewnij się, że znasz procedury odwoławcze w przypadku, gdyby Twoje pierwsze działania nie przyniosły oczekiwanego efektu.

5. Osobiste Dostarczenie Pozwu: Jeżeli to możliwe, dostarcz pozew osobiście lub za pomocą kuriera, aby mieć pewność, że dokument dotrze do właściwego adresata.

Darmowość

Skorzystanie z naszego wzoru jest całkowicie darmowe, co w dobie rosnących kosztów prawnych jest niemałym atutem.

Podsumowanie

Świadectwo pracy to zbyt ważny dokument, aby pozostawiać w nim błędy czy nieścisłości. Skorzystanie z naszego wzoru pozwu o sprostowanie świadectwa pracy to prosty, szybki i efektywny sposób na zadbanie o swoje prawa zawodowe. Dodatkowe porady i wskazówki pomogą Ci w prawidłowym przeprowadzeniu całego procesu. Nie ryzykuj i zadbaj o swoją przyszłość zawodową już teraz.

Share This