edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o uchylenie kary porządkowej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................
Pozew o uchylenie kary porządkowej


Niniejszym pismem wnoszę o:
1. Uchylenie wobec powoda kary porządkowej z tytułu ………………………………………… w wysokości .................. zł orzeczonej przez pozwanego pracodawcę.
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.
3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.
4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.


UzasadnieniePozwany zastosował wobec powoda karę porządkową ………………………………… w piśmie z dnia ............................................... r.
Dowód: pismo pozwanego do powoda
Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary do pozwanego. Pozwany sprzeciw odrzucił.
dowód: pismo powoda; pismo pozwanego
W odczuciu subiektywnym uważam, że orzeczona kara porządkowa .................. została zastosowana wobec mnie bezpodstawnie i nieprawidłowo ponieważ: ……………………..…………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………………………… .
W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest uzasadniony.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: