Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Przykładowy pozew o uchylenie kary porządkowej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w …………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Niniejszym pismem wnoszę o:

1. Uchylenie wobec powoda kary porządkowej z tytułu ………………………………………… w wysokości ……………… zł orzeczonej przez pozwanego pracodawcę. 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa. 

3. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda. 

4. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c. 

5. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

Uzasadnienie

Pozwany zastosował wobec powoda karę porządkową  ………………………………… w piśmie z dnia  ………………………………………..  r.

Dowód: pismo pozwanego do powoda

Powód wniósł sprzeciw od orzeczonej kary do pozwanego. Pozwany sprzeciw odrzucił.

dowód: pismo powoda; pismo pozwanego

W odczuciu subiektywnym uważam, że orzeczona kara porządkowa ……………… została zastosowana wobec mnie bezpodstawnie i nieprawidłowo ponieważ: ……………………..…………………………………………………………………………..………………………….

…………………………………………………………………………………………………… .

W oparciu o art. 112 § 2 k.p. pozew jest uzasadniony.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Pozwu o Uchylenie Kar Porządkowych – Plus Praktyczne Porady

Kara porządkowa to sankcja nakładana przez różne instytucje, jak na przykład uczelnie, zakłady pracy czy organizacje, w celu egzekwowania określonych norm i reguł. Jeśli uważasz, że nałożona na Ciebie kara porządkowa jest niesprawiedliwa lub została nałożona w sposób niezgodny z obowiązującymi procedurami, masz prawo złożyć pozew o jej uchylenie. Oto kilka powodów, dla których warto korzystać z naszego darmowego wzoru tego rodzaju pozwu, wzbogaconego o praktyczne porady.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Pierwszym krokiem do uchylenia kary porządkowej jest złożenie odpowiednio sformułowanego pozwu. Nasze wzory są przygotowane przez prawników z doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego i cywilnego, dzięki czemu są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi.

Oszczędność Czasu

Przygotowanie pozwu od zera to proces, który może zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli nie jesteś obeznany w dziedzinie prawa. Skorzystanie z gotowego wzoru to sposób na znaczącą oszczędność czasu i energii.

Wygoda i Dostępność

Nasz wzór pozwu o uchylenie kary porządkowej jest dostępny w formatach PDF i DOC. Oba formaty są łatwe do edycji i dostosowania do Twoich indywidualnych potrzeb.

Dodatkowe Porady

1. Zbierz Dowody: Przed złożeniem pozwu upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dowody i dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje argumenty.

2. Skonsultuj się z Prawnikiem: Chociaż nasz wzór jest profesjonalnie przygotowany, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby omówić szczegóły Twojego przypadku.

3. Pamiętaj o Terminach: Procesy prawne mają swoje terminy i nieprzestrzeganie ich może skutkować utratą możliwości odwołania się od kary. Upewnij się, że znasz wszelkie terminy i postępujesz zgodnie z nimi.

4. Dokładne Wypełnienie Pozwu: Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie pola w pozwie i że Twoje argumenty są jasno i precyzyjnie sformułowane.

5. Złóż Pozew Osobiście lub Elektronicznie: W zależności od instytucji i jej regulaminu, pozew można złożyć osobiście, pocztą czy elektronicznie. Upewnij się, że wybrałeś najodpowiedniejszą dla siebie formę.

6. Przygotuj się na Rozprawę: W przypadku, gdy Twoja sprawa trafi do sądu, przygotuj się na rozprawę. To oznacza nie tylko zgromadzenie dowodów, ale także możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Darmowość

Nasz wzór jest dostępny za darmo, co jest szczególnie ważne dla osób, które nie chcą lub nie mogą zainwestować w drogie usługi prawne.

Podsumowanie

Skorzystanie z naszego wzoru pozwu o uchylenie kary porządkowej to prosty i efektywny sposób na zapewnienie sobie profesjonalnej reprezentacji w trudnej sytuacji prawnej. Dodatkowe porady i wskazówki ułatwią Ci cały proces i zwiększą Twoje szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy. Nie czekaj, pobierz nasz wzór i zacznij działać już dziś!

Share This