Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Przykładowy pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w …………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Wartość przedmiotu sporu: 1200 zł

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niniejszym pismem wnoszę  o:

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego w ……………….…………….. w sprawie ………………………….……………… przeciwko  ……………………………….  sygn. akt …………………… .

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda. 

4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego w ………………………… w sprawie ………………………….……………… przeciwko  ……………………………….  sygn. akt …………………… do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. 

Uzasadnienie

Komornik Sądu Rejonowego w …………………….. w dniu  …………………… roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując przedmioty i urządzenia gospodarstwa domowego. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg i rachunków bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę 1200 zł.

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Powód kategorycznie zaprzecza istnienia zadłużenia wobec banku ………………..… Nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Bank ……………………… powinien zostać zobligowany do przedstawienia dowodów bankowych w postaci wypłat potwierdzonych przez powoda. Czynności komornicze w postaci zajęcie urządzeń domowych uniemożliwiają powodowi normalne codzienne funkcjonowanie.

Powód uprawdopodobnia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, że nie jest dłużnikiem pozwanego, oświadczeniem pisemnym i dołącza je do pozwu.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Pozwu o Umorzenie Postępowania Egzekucyjnego w Formatach PDF i DOC

Postępowanie egzekucyjne to nie tylko trudny, ale również stresujący proces. Obejmuje on wykonanie orzeczenia sądu, co w praktyce oznacza, że dłużnik musi zwrócić pewne środki lub przedmioty wierzycielowi. Jeśli z różnych przyczyn uważasz, że postępowanie egzekucyjne w Twoim przypadku powinno zostać umorzone, skorzystanie z dobrze przygotowanego pozwu może być kluczowe. Oto kilka powodów, dla których warto korzystać z naszego darmowego wzoru pozwu o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Profesjonalizm i Precyzja

Wzory naszych dokumentów są przygotowywane przez ekspertów w dziedzinie prawa, co gwarantuje ich zgodność z obowiązującymi normami i precyzję językową. Wiele osób, które decydują się samodzielnie przygotować takie dokumenty, popełnia błędy, które mogą skutkować przedłużeniem procesu lub nawet jego niepowodzeniem. 

Oszczędność Czasu

Przygotowanie pozwu od podstaw może być bardzo czasochłonne, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia w obszarze prawnym. Nasz darmowy wzór pozwu o umorzenie postępowania egzekucyjnego pozwala na znaczną oszczędność czasu, który możesz wykorzystać na zgromadzenie niezbędnych dowodów lub konsultacje z prawnikiem.

Wygoda i Dostępność

Dokumenty są dostępne w dwóch praktycznych formatach: PDF i DOC. Możesz je łatwo pobrać, wydrukować i w razie potrzeby edytować na własny użytek. Jest to niezwykle wygodne i pozwala na szybką adaptację dokumentu do Twoich indywidualnych potrzeb.

Instrukcje i Wskazówki

Do wzoru dołączamy również instrukcje i wskazówki, które pomogą Ci wypełnić pozew zgodnie z obowiązującymi procedurami i terminologią. Wiedza, którą zdobędziesz, może być również przydatna w przyszłości, gdybyś musiał stawić czoła podobnym wyzwaniom prawnym.

Darmowość

Ostatnim, ale nie mniej ważnym argumentem jest to, że wzór jest dostępny za darmo. W dobie, gdy koszty prawne mogą być bardzo wysokie, każda forma oszczędności jest na wagę złota. 

Podsumowanie

Postępowanie egzekucyjne to delikatna i często skomplikowana kwestia prawna. Oszczędź sobie dodatkowych komplikacji i stresu, korzystając z naszego profesjonalnie przygotowanego wzoru pozwu o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Nie tylko ułatwi Ci to cały proces, ale również zwiększy Twoje szanse na pomyślne jego zakończenie. Skorzystaj z tej możliwości już dziś i zadbaj o swoje prawa w sposób efektywny i bezbłędny.

Share This