edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................

Wartość przedmiotu sporu: 1200 złPozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Niniejszym pismem wnoszę o:
1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika Sądu Rejonowego w ……………….…………….. w sprawie ………………………….……………… przeciwko ………………………………. sygn. akt …………………… .
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.
4. Zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z ruchomości, wszczętego przez komornika Sądu Rejonowego w ………………………… w sprawie ………………………….……………… przeciwko ………………………………. sygn. akt …………………… do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.UzasadnienieKomornik Sądu Rejonowego w …………………….. w dniu …………………… roku wszczął na rzecz pozwanego egzekucję z ruchomości powoda zajmując przedmioty i urządzenia gospodarstwa domowego. Podstawą wszczęcia egzekucji jest wyciąg z ksiąg i rachunków bankowych pozwanego stwierdzający zadłużenie powoda na kwotę 1200 zł.
Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.
Powód kategorycznie zaprzecza istnienia zadłużenia wobec banku ………………..… Nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Bank ……………………… powinien zostać zobligowany do przedstawienia dowodów bankowych w postaci wypłat potwierdzonych przez powoda. Czynności komornicze w postaci zajęcie urządzeń domowych uniemożliwiają powodowi normalne codzienne funkcjonowanie.
Powód uprawdopodobnia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, że nie jest dłużnikiem pozwanego, oświadczeniem pisemnym i dołącza je do pozwu.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: