edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o unieważnienie małżeństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew o unieważnienie małżeństwa
Niniejszym pismem wnoszę o:
1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego ……………………. z powódką …………………………., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………….. w dniu ……………………… roku, nr aktu małżeństwa ………………
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
Nadto wnoszę:
3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w ………………….. akt sprawy nr ……………………
4. Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka nw. osoby:
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….


UzasadnienieStrony zawarły w dniu …………………….. roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………… .
Dowód: akt małżeństwa stron.
Strony mają jedno dziecko.
Pozwany w ………………….. roku poznał ………………. nazwisko panieńskie …………………..……. i zawarł z nią związek małżeński. W roku ……………….. urodziła się ich córka ………………….… . Następnie pozwany w roku …………………. porzucił żonę i dziecko. Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w ………………
Dowód: akta Sądu Rejonowego w ………………………. akt sprawy nr …………….. .

Powódka w momencie zawarcia związku małżeńskiego z pozwanym nie była świadoma, iż był on już żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze.
Dowód: przesłuchanie stron.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: