Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Przykładowy pozew o unieważnienie małżeństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
…………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Niniejszym pismem wnoszę o:

1. Unieważnienie małżeństwa, zawartego w złej wierze przez pozwanego ……………………. z powódką …………………………., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………….. w dniu ……………………… roku, nr aktu małżeństwa  ………………  

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 

Nadto wnoszę:

3. Zażądanie z Sądu Rejonowego w ………………….. akt sprawy nr ……………………

4. Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka nw. osoby:

……………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Uzasadnienie

Strony zawarły w dniu …………………….. roku związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………… .

Dowód: akt małżeństwa stron.

Strony mają jedno dziecko.

Pozwany w ………………….. roku poznał ………………. nazwisko panieńskie …………………..……. i zawarł z nią związek małżeński. W roku ……………….. urodziła się ich córka ………………….… . Następnie pozwany w roku …………………. porzucił żonę i dziecko. Przeciwko pozwanemu wszczęto postępowanie w Sądzie Rejonowym w ………………

Dowód: akta Sądu Rejonowego w ………………………. akt sprawy nr …………….. .

Powódka w momencie zawarcia związku małżeńskiego z pozwanym nie była świadoma, iż był on już żonaty. Zawarła ten związek w dobrej wierze.

Dowód: przesłuchanie stron.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Pozwu o Unieważnienie Małżeństwa w Formatach PDF i DOC

Życie zawsze niesie różne niespodzianki i wyzwania. Niektóre decyzje, takie jak zawarcie małżeństwa, mogą z różnych przyczyn okazać się błędne i prowadzić do komplikacji prawnych oraz emocjonalnych. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której rozważasz unieważnienie małżeństwa, kluczowe jest, aby postąpić zgodnie z obowiązującym prawem i procedurą sądową. Nasz darmowy wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa w formatach PDF i DOC to narzędzie, które może w tym pomóc.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Dokumenty sądowe są formalnymi tekstami, które wymagają precyzyjnego języka i struktury. Błędy w pozwie mogą prowadzić do opóźnień, a w najgorszym przypadku do odrzucenia Twojego wniosku przez sąd. Nasz wzór został przygotowany przez ekspertów w dziedzinie prawa rodzinnego i jest zgodny z obowiązującymi przepisami, co daje Ci pewność, że Twoje dokumenty będą profesjonalne i kompletne.

Oszczędność Czasu i Energii

Zbieranie wszystkich niezbędnych informacji i przygotowanie dokumentów sądowych może być czasochłonne i stresujące. Dzięki naszemu wzorowi, który można łatwo pobrać i edytować, zaoszczędzisz czas, który mógłbyś poświęcić na pozyskanie dodatkowych informacji i konsultacje prawne. 

Dostępność i Wygoda

Wzór jest dostępny w dwóch formatach: PDF i DOC. Format PDF jest idealny do szybkiego wydrukowania i jest szeroko akceptowany w urzędach i sądach. Format DOC pozwala na edycję dokumentu, dzięki czemu możesz dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb. Co więcej, dokumenty są dostępne do natychmiastowego pobrania, co znaczy, że możesz zacząć działać od razu.

Szeroki Zakres Zastosowań

Nasz wzór jest uniwersalny i może być używany w różnych jurysdykcjach, co jest szczególnie użyteczne, jeżeli Twoja sprawa dotyczy różnych jurysdykcji lub jeżeli planujesz przeniesienie sprawy do innego sądu. 

Instrukcje i Wskazówki

Oprócz samego wzoru, udostępniamy również instrukcje i wskazówki dotyczące jego wypełnienia. To pomocna ręka, która przeprowadzi Cię przez każdy etap procesu, zaczynając od zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, aż po formalne złożenie pozwu w sądzie.

Darmowość

Ostatni, ale nie mniej ważny, atut to darmowość naszego wzoru. Proces sądowy bywa kosztowny, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na profesjonalne doradztwo prawne czy inne aspekty Twojej sprawy.

W obliczu trudnych i stresujących wyzwań, takich jak unieważnienie małżeństwa, każda forma wsparcia jest bezcenna. Nasz darmowy wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa to narzędzie, które oferuje profesjonalizm, wygodę i wsparcie, pomagając Ci w trudnym procesie sądowym. Nie zwlekaj, pobierz wzór już dziś i zacznij działać w kierunku rozwiązania Twojego problemu.

Share This