edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o zapłatę wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew o zapłatę
Powód wnosi o:
Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty w wysokości ................................ zł wraz z odsetkami liczonymi od momentu zwłoki do dnia zapłaty należności.
Zasądzenie powodowi od pozwanego kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.
Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.
Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.


Uzasadnienie:Powód dochodzi od pozwanej zapłaty kwoty pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: