Przykładowy pozew o zaprzeczenie macierzyństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany ………………….. , urodzony w dniu ……………………. roku, nie jest synem pozwanej ……………….., urodzonej dnia …….……….. roku w …………………. . 

2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 

Ponadto wnoszę o:

3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie nw. świadków:

………………………………………

………………………………………

Uzasadnienie

Pozwana …………………. w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………….., zgłosiła  w dniu ………………….. roku urodzenie córki …………………., oświadczając, że ojcem dziecka jest jej mąż, powód ………………..…

Dowód: akt urodzenia.

Pozwana córkę miała urodzić we własnym lokalu mieszkalnym. Powód zaprzecza, by pozwana była w ciąży. Powód zaprzecza, by córka pochodziła od pozwanej. Zgłoszony przez pozwaną noworodek został urodzony przez siostrę pozwanej, ………………………, jest panną, dodatkowo nieletnią. Pozwana zgłosiła urodzone dziecko siostry, jako swoje własne.

Dowód: zeznania świadków:

Powód i pozwana są w trakcie rozwodu. Uznanie powoda za ojca małoletniej ………………………………. poniosłoby obowiązek łożenia przez powoda kosztów na jej utrzymania oraz ewentualne alimenty.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]