edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o zaprzeczenie macierzyństwa wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
W imieniu własnym wnoszę o:
1. Ustalenie, że pozwany ………………….. , urodzony w dniu ……………………. roku, nie jest synem pozwanej ……………….., urodzonej dnia …….……….. roku w …………………. .
2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o:
3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie nw. świadków:
………………………………………
………………………………………

Uzasadnienie


Pozwana …………………. w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………….., zgłosiła w dniu ………………….. roku urodzenie córki …………………., oświadczając, że ojcem dziecka jest jej mąż, powód ………………..…
Dowód: akt urodzenia.
Pozwana córkę miała urodzić we własnym lokalu mieszkalnym. Powód zaprzecza, by pozwana była w ciąży. Powód zaprzecza, by córka pochodziła od pozwanej. Zgłoszony przez pozwaną noworodek został urodzony przez siostrę pozwanej, ………………………, jest panną, dodatkowo nieletnią. Pozwana zgłosiła urodzone dziecko siostry, jako swoje własne.
Dowód: zeznania świadków:
Powód i pozwana są w trakcie rozwodu. Uznanie powoda za ojca małoletniej ………………………………. poniosłoby obowiązek łożenia przez powoda kosztów na jej utrzymania oraz ewentualne alimenty.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.


..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: