edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................


Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
Wnoszę o:
1. Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej powódki i pozwanego, która wynika z zawartego przez strony małżeństwa w dniu ……………………… roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………… , akt małżeństwa nr ……………… , z dniem złożenia pozwu.
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki.
Ponadto wnoszę o:
4. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków nw:
…………………………………….
…………………………………….

Uzasadnienie


Strony w dniu ……………………. roku zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………….. , akt małżeństwa nr …………….…
Dowód: odpis aktu małżeństwa.
Od 16 miesięcy małżeństwo stron jest w rozkładzie. Pozwany nie przebywa z pozwaną, nie łoży na utrzymanie wspólnego lokalu mieszkalnego. Pozwany zaciąga pożyczki, pod pozorem remontu domu jednorodzinnego, a pożyczone pieniądze wydaje na potrzeby własne.
W dniu ……………… roku powódka spłaciła za pozwanego zadłużenie w kwocie 4300 zł, którą pożyczył od znajomego …………………… na remont lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu jednak nie zostały wykonane żadne prace remontowe. Powódka kilkukrotnie miała wizytę komornika z tytułu długów jakie zaciąga jej mąż.
Dowód: zeznania świadków.

W związku z powyższym pozew o zniesienie wspólności majątkowej jest uzasadniony.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: