Przykładowy pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy
................................

Powód: ................................
................................
................................
Pozwany: ................................
................................
................................

 

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Wnoszę o:

1. Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej powódki i pozwanego, która wynika z zawartego przez strony małżeństwa w dniu ……………………… roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………… , akt małżeństwa nr  ……………… , z dniem złożenia pozwu. 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki. 

Ponadto wnoszę o:

4. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków nw:

…………………………………….

…………………………………….

Uzasadnienie

Strony w dniu ……………………. roku zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………….. , akt małżeństwa nr …………….…

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Od 16 miesięcy małżeństwo stron jest w rozkładzie. Pozwany nie przebywa z pozwaną, nie łoży na utrzymanie wspólnego lokalu mieszkalnego. Pozwany zaciąga pożyczki, pod pozorem remontu domu jednorodzinnego, a pożyczone pieniądze wydaje na potrzeby własne.

W dniu ……………… roku powódka spłaciła za pozwanego zadłużenie w kwocie 4300 zł, którą pożyczył od znajomego …………………… na remont lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu jednak nie zostały wykonane żadne prace remontowe. Powódka kilkukrotnie miała wizytę komornika z tytułu długów jakie zaciąga jej mąż.

Dowód: zeznania świadków.

W związku z powyższym pozew o zniesienie wspólności majątkowej jest uzasadniony.

..............................................................

                           Podpis powoda 

 

[kkstarratings]