Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Przykładowy pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
…………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Wnoszę o:

1. Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej powódki i pozwanego, która wynika z zawartego przez strony małżeństwa w dniu ……………………… roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w …………………… , akt małżeństwa nr  ……………… , z dniem złożenia pozwu. 

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. 

3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki. 

Ponadto wnoszę o:

4. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków nw:

…………………………………….

…………………………………….

Uzasadnienie

Strony w dniu ……………………. roku zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………….. , akt małżeństwa nr …………….…

Dowód: odpis aktu małżeństwa.

Od 16 miesięcy małżeństwo stron jest w rozkładzie. Pozwany nie przebywa z pozwaną, nie łoży na utrzymanie wspólnego lokalu mieszkalnego. Pozwany zaciąga pożyczki, pod pozorem remontu domu jednorodzinnego, a pożyczone pieniądze wydaje na potrzeby własne.

W dniu ……………… roku powódka spłaciła za pozwanego zadłużenie w kwocie 4300 zł, którą pożyczył od znajomego …………………… na remont lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu jednak nie zostały wykonane żadne prace remontowe. Powódka kilkukrotnie miała wizytę komornika z tytułu długów jakie zaciąga jej mąż.

Dowód: zeznania świadków.

W związku z powyższym pozew o zniesienie wspólności majątkowej jest uzasadniony.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego warto korzystać z darmowego wzoru pozwu w formatach PDF i DOC?

Rozwiązanie wspólności majątkowej między małżonkami to delikatna i często skomplikowana kwestia, która może wymagać interwencji sądowej. W takich sytuacjach korzystanie z profesjonalnie przygotowanego, darmowego wzoru pozwu w formatach PDF i DOC jest wyjątkowo zalecane. Poniżej przedstawiamy kilka zalet tego podejścia:

Zgodność z Prawem i Standardami

Wzory są najczęściej przygotowywane przez prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym, dzięki czemu są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Daje to pewność, że dokument będzie spełniał wszystkie formalne wymagania.

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Przygotowanie pozwu od zera jest złożone i czasochłonne. Korzystając z gotowego wzoru, unikasz błędów i oszczędzasz czas, który mógłbyś poświęcić na pozyskanie niezbędnych dowodów czy konsultacje z prawnikiem.

Prostota i Łatwość Użycia

Formaty PDF i DOC są łatwe w edycji i kompatybilne z wieloma programami. Dzięki temu możesz szybko i łatwo dostosować wzór do indywidualnych okoliczności Twojego przypadku.

Dostępność i Niski Koszt

Darmowe wzory są łatwo dostępne online, co oznacza, że nie musisz ponosić dodatkowych kosztów na początkowym etapie procesu sądowego.

Procedura korzystania z darmowego wzoru pozwu

1. Pobranie Wzoru: Upewnij się, że pobierasz wzór z zaufanego źródła, a następnie zapisz go na swoim komputerze w formacie PDF lub DOC.

2. Edycja Wzoru: Otwórz plik w odpowiednim edytorze tekstu i uzupełnij wszystkie pola: od danych osobowych po konkretne informacje dotyczące majątku i argumentów prawnych.

3. Podpis i Data: Nie zapomnij o własnoręcznym podpisie i dacie, które są niezbędne do ważności dokumentu.

4. Złożenie w Sądzie: Ostateczną wersję pozwu zanieś do sądu lub wyślij pocztą, zależnie od obowiązujących procedur.

Wskazówki i Pułapki

– Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dowody dotyczące wspólnego majątku.

– Zachowaj kopie wszystkich dokumentów.

– Rozważ konsultację z prawnikiem, zwłaszcza jeżeli sprawa jest skomplikowana lub obejmuje duże wartości majątkowe.

Podsumowanie

Korzystanie z darmowego wzoru pozwu o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami to doskonały sposób na uporządkowanie i zabezpieczenie swoich interesów w trudnym, emocjonalnym okresie. Wzory te są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale również oszczędzają Twój czas i energię, pozwalając Ci skupić się na innych, równie ważnych aspektach rozwiązania wspólności majątkowej. W dobie powszechnej dostępności i łatwości użycia technologii, nie ma sensu rezygnować z tak efektywnego narzędzia.

Share This