edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
.......................................................


Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w ...............................................Powód: ..................................................................
..................................................................
.................................................................
Pozwany: ..............................................................
.................................................................
.................................................................Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania
Powódka wnosi o:
Zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty w wysokości ................................ zł wraz z odsetkami liczonymi od momentu zwłoki do dnia zapłaty ww. kwoty.
Zasądzenie powódce od pozwanej kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa.
Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki.
Wydanie wyroku zaocznego w razie wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.


Uzasadnienie:Powódka dochodzi od pozwanej uregulowania należności pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

..............................................................
Podpis powoda


Pliki do pobrania: