Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Przykładowy pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy
Sąd Pracy w …………………………..

Powód: …………………………..
…………………………..
…………………………..
Pozwany: …………………………..
…………………………..
…………………………..

 

Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

Powódka wnosi o: 

Zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty w wysokości ………………………….. zł wraz z odsetkami liczonymi od momentu zwłoki do dnia zapłaty ww. kwoty.

Zasądzenie powódce od pozwanej kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powódki.

Wydanie wyroku zaocznego w razie wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Uzasadnienie:

Powódka dochodzi od pozwanej uregulowania należności pieniężnej z tytułu odszkodowania wskutek: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

W oparciu o art. 114, 122, 124 i 125 K. P.

……………………………………………………..

                           Podpis powoda 

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Pozew Pracodawcy o Zapłatę Odszkodowania

Dlaczego warto korzystać z darmowego wzoru pozwu w formatach PDF i DOC?

Jeżeli jako pracodawca jesteś zmuszony dochodzić swoich praw wobec pracownika w kwestii odszkodowania, warto skorzystać z darmowego wzoru pozwu dostępnego w formatach PDF i DOC. Takie rozwiązanie ma kilka kluczowych zalet:

Profesjonalizm

Dobrze przygotowany wzór pozwu ułatwia stworzenie profesjonalnego dokumentu, co z kolei zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd.

Oszczędność Czasu

Pisanie pozwu od podstaw jest czasochłonne i wymaga znajomości prawa pracy oraz procedury sądowej. Korzystając z gotowego wzoru, oszczędzasz czas i energię.

Elastyczność

Formaty PDF i DOC pozwalają na łatwe wprowadzanie zmian i doprecyzowywanie informacji, dzięki czemu możesz dostosować wzór do indywidualnych potrzeb swojego przypadku.

Dostępność i Cena

Wzory są zazwyczaj łatwo dostępne w internecie i często są darmowe, co pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z procesem sądowym.

Jak skorzystać z darmowego wzoru pozwu?

1. Pobranie wzoru: Znajdź i pobierz odpowiedni darmowy wzór pozwu z zaufanego źródła.

2. Edycja i Uzupełnienie: Otwórz plik w programie do edycji tekstu i wprowadź potrzebne informacje, takie jak dane strony przeciwnej, wysokość odszkodowania, dowody, na których opierasz swoje roszczenia, itd.

3. Podpis i Data: Po wypełnieniu wszystkich pol, dodaj własnoręczny podpis oraz datę na końcu dokumentu.

4. Złożenie pozwu: Gotowy pozew możesz złożyć w sądzie osobiście, przez pocztę, czy też, w zależności od kraju i obowiązujących przepisów, w formie elektronicznej.

Darmowy wzór pozwu o zapłatę odszkodowania to narzędzie, które może znacząco ułatwić Ci proces sądowy. Jest to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie jeżeli nie masz doświadczenia w przygotowywaniu takich dokumentów. Skorzystanie z gotowego wzoru to krok w stronę zabezpieczenia swoich interesów prawnych w profesjonalny i efektywny sposób.

Share This