Przykładowy wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy w ………………….
Wydział Cywilny

Wnioskodawca: ………………………………
zam. ……………………………………

Uczestnik: …………………………………….
zam. ……………………………………

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o:

nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………….……………… , aby przypadające …………………………………… wynagrodzenie za pracę wraz z zasiłkami zarówno rodzinnymi i chorobowymi wypłacał do rąk mojego męża …………………………

Uzasadnienie

Począwszy od dnia …………………………… roku jestem mężem ………………………

Dowód: wyciąg aktu małżeństwa.

Z tego małżeństwa mamy dwoje dzieci.

Od około 9 miesięcy małżonka nie przynosi wypłaty, do domu często wraca pod znacznym wpływem alkoholu.

Dowód: kopie interwencji policji.

Moja żona jest zatrudniona w Sądzie Rejonowym w …………………… na stanowisku sekretarki. Jej wynagrodzenie netto wynosi 6000 zł miesięcznie.

..............................................................

                           Podpis 

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
Oceń pismo