Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Przykładowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Rejonowy w …………………………
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca: ………………………………..
zam. ……………………………………..

Uczestnik: ……………………………………..
zam. …………………………………….

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Orzeczenie pozbawienia …………………………. wykonywania władzy rodzicielskiej nad jej córką …………………., urodzoną ……………………. roku w  …………………… 

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: 

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Uzasadnienie

Małoletnia ……………………., urodzona ……………………….. roku jest córką mojego syna ………………….. i jego partnerki ………………………

Dowód: odpis aktu urodzenia.

Mój syn wyjechał poza granice kraju w celach zarobkowych. Małoletnia ………………………. pozostaje pod opieką swojej matki …………………..…

W mojej opinii ………………………….. jest złą matką, ponieważ nie wykazuje dostatecznej troski o córkę. Wnuczka pozostawiana jest przez swoją matkę ………….……….. u mnie co weekend. ………………………… ostatnio zatrudniła się w agencji towarzyskiej, w późnych godzinach wieczornych dorabia przyjmując klientów u siebie w domu. Jej zachowanie wpływa demoralizująco na jej córkę.

Dowód: zeznania świadków.

Dalsze pozostawianie ………………………….. pod opieką jej matki grozi demoralizacją. 

Tym samym wnoszę jak na wstępie.

……………………………………………………..

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Wniosku o Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej

Decyzja o złożeniu wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej delikatnych decyzji w życiu. Jest to krok, który ma na celu zapewnienie dobra dziecka w sytuacjach, gdzie jest ono naruszone przez jednego lub obu rodziców. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zalet korzystania z naszego darmowego wzoru wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Nasz wzór wniosku został sporządzony przez prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym. Jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa i zawiera wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego i skutecznego złożenia.

Oszczędność Czasu i Nerwów

Przygotowanie wniosku w tak delikatnej sprawie może być stresujące i czasochłonne. Korzystając z naszego wzoru, masz pewność, że dokument jest kompletny i profesjonalnie przygotowany, co pozwala Ci skoncentrować się na innych aspektach sprawy.

Dostępność i Przystępność

Wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co ułatwia jego edycję i dostosowanie do konkretnej sytuacji. Możesz pobrać i wypełnić wniosek w dowolnym miejscu i czasie, niezależnie od tego, czy masz doświadczenie prawnicze, czy nie.

Porady i Wskazówki

1. Zbierz Dowody: Wnioski o pozbawienie władzy rodzicielskiej wymagają solidnej podstawy dowodowej. Zbierz wszelkie dokumenty, oświadczenia, opinie ekspertów itd., które mogą potwierdzić Twoje argumenty.

2. Skonsultuj się z Ekspertami: W tego typu sprawach zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, a także z psychologiem czy doradcą rodzinym.

3. Zachowaj Terminy i Postępuj zgodnie z Procedurą: Sprawdź, jaki jest termin na złożenie wniosku i jakie są dalsze kroki w postępowaniu, aby nie utracić swoich praw z powodu nieścisłości formalnych.

Darmowość

Nasz wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dostępny za darmo. Jest to szczególnie ważne dla osób, które i tak znajdują się w trudnej sytuacji emocjonalnej i finansowej.

Podsumowanie

Decyzja o złożeniu wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest bardzo poważna i nie może być podjęta lekkomyślnie. Dzięki naszemu darmowemu wzorowi masz pewność, że twój wniosek będzie profesjonalny, zgodny z prawem i skuteczny. Nie ryzykuj i zadaj o dobro swojego dziecka, korzystając z naszego rzetelnie przygotowanego materiału.

Share This