edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykładowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………………. , dn. …………………


Sąd Rejonowy w …………………………
Wydział Rodzinny i Nieletnich


Wnioskodawca: ………………………………..
zam. ……………………………………..

Uczestnik: ……………………………………..
zam. …………………………………….Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Wnoszę o:
1. Orzeczenie pozbawienia …………………………. wykonywania władzy rodzicielskiej nad jej córką …………………., urodzoną ……………………. roku w ……………………
2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:
…………………………….
…………………………….
…………………………….


Uzasadnienie


Małoletnia ……………………., urodzona ……………………….. roku jest córką mojego syna ………………….. i jego partnerki ………………………
Dowód: odpis aktu urodzenia.
Mój syn wyjechał poza granice kraju w celach zarobkowych. Małoletnia ………………………. pozostaje pod opieką swojej matki …………………..…
W mojej opinii ………………………….. jest złą matką, ponieważ nie wykazuje dostatecznej troski o córkę. Wnuczka pozostawiana jest przez swoją matkę ………….……….. u mnie co weekend. ………………………… ostatnio zatrudniła się w agencji towarzyskiej, w późnych godzinach wieczornych dorabia przyjmując klientów u siebie w domu. Jej zachowanie wpływa demoralizująco na jej córkę.
Dowód: zeznania świadków.
Dalsze pozostawianie ………………………….. pod opieką jej matki grozi demoralizacją.
Tym samym wnoszę jak na wstępie.


..............................................................

Pliki do pobrania: