Przykładowy wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Rejonowy w …………………………
Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca: ………………………………..
zam. ……………………………………..

Uczestnik: ……………………………………..
zam. …………………………………….

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

1. Orzeczenie pozbawienia …………………………. wykonywania władzy rodzicielskiej nad jej córką …………………., urodzoną ……………………. roku w  …………………… 

2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: 

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Uzasadnienie

Małoletnia ……………………., urodzona ……………………….. roku jest córką mojego syna ………………….. i jego partnerki ………………………

Dowód: odpis aktu urodzenia.

Mój syn wyjechał poza granice kraju w celach zarobkowych. Małoletnia ………………………. pozostaje pod opieką swojej matki …………………..…

W mojej opinii ………………………….. jest złą matką, ponieważ nie wykazuje dostatecznej troski o córkę. Wnuczka pozostawiana jest przez swoją matkę ………….……….. u mnie co weekend. ………………………… ostatnio zatrudniła się w agencji towarzyskiej, w późnych godzinach wieczornych dorabia przyjmując klientów u siebie w domu. Jej zachowanie wpływa demoralizująco na jej córkę.

Dowód: zeznania świadków.

Dalsze pozostawianie ………………………….. pod opieką jej matki grozi demoralizacją. 

Tym samym wnoszę jak na wstępie.

..............................................................

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
Oceń pismo