Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Przykładowy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Do: Komornika Sądowego
w ………………………………..

Wierzyciel:……………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
Dłużnik: ……………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………

 

Sygn. akt egzekucyjnych – …………………………………..

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ………………………………………………………………………………..……………….., 

prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w  …………………………rewiru II z wniosku 

wierzyciela …………………………………………………………………………………………………………………..

przeciwko dłużnikowi ………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie

W dniu …………………………. Komornik Sądu Rejonowego w ………………………………….. wszczął postępowanie egzekucyjne i zajął wierzytelność dłużnika w postaci  …………………………………………………………., celem wyegzekwowania należności głównej w kwocie………………………………………………… zł, odsetek 

ustawowych od dnia ……………………………………………. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w 

kwocie ……………………………… zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w 

………………………….. i z dnia……………………………… w sprawie ……………………………………..

W dniu ………………………………….  stawił się Pan ……………….. i dokonał wpłaty kwoty ………………………………… zł.

Wobec zaspokojenia w całości należności, które wynikały z tytułu wykonawczego, wierzyciel wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ………………………………

……………………………………………………..

wierzyciel

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Wniosku o Umorzenie Postępowania Egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne jest skomplikowanym i często stresującym procesem dla obu stron. Jeżeli jednak istnieją okoliczności, które według Ciebie uzasadniają umorzenie egzekucji, złożenie odpowiednio sformułowanego wniosku jest kluczowe. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto skorzystać z naszego darmowego wzoru wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Wzór został przygotowany przez doświadczonych prawników, dzięki czemu jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa i zawiera wszystkie niezbędne informacje i klauzule.

Oszczędność Czasu

Samodzielne przygotowanie wniosku może być czasochłonne i wymagać gruntownego zrozumienia prawa. Dzięki naszemu wzorowi oszczędzasz czas i możesz być pewny, że dokument jest kompletny i zgodny z wymogami formalnymi.

Dostępność i Elastyczność

Wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co pozwala na jego szybkie i łatwe edytowanie. Możesz dostosować go do swojej indywidualnej sytuacji, nie tracąc przy tym jakości i profesjonalizmu dokumentu.

Porady Ekspertów

1. Dokładna Analiza Sytuacji: Zanim złożysz wniosek, dokładnie przeanalizuj swoją sytuację i okoliczności, które mogą uzasadniać umorzenie egzekucji.

2. Zbierz Dowody: Do wniosku warto dołączyć wszelkie dokumenty i dowody, które mogą potwierdzić Twoje argumenty.

3. Sprawdź Terminy: Upewnij się, że jesteś świadomy wszelkich terminów i złożysz wniosek w wymaganym czasie.

4. Skonsultuj się z Prawnikiem: W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci odpowiednio przygotować wniosek i oceni Twoje szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Darmowość

Nasz wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest dostępny za darmo, co jest dodatkowym atutem dla osób, które już i tak są w trudnej sytuacji finansowej.

Podsumowanie

Umorzenie postępowania egzekucyjnego jest skomplikowaną procedurą wymagającą spełnienia określonych warunków i dostarczenia odpowiednich dowodów. Skorzystanie z profesjonalnie przygotowanego wzoru wniosku znacznie ułatwia to zadanie, dając Ci pewność, że dokument jest zgodny z obowiązującym prawem i zwiększa Twoje szanse na pozytywny wynik sprawy. Nie ryzykuj i zadaj o swoje prawa, korzystając z naszego darmowego, rzetelnie przygotowanego materiału.

Share This